CSA A23.3 for RFEM/RSTAB | Funkcje

Funkcja produktu

Biblioteka materiałów zawiera już kanadyjskie typy betonu i stali zbrojeniowej dostępne do przeprowadzenia wymiarowania. Jednak zawsze można zdefiniować materiały dla wymiarowania wg CSA A23.3.

Jednostki wykorzystane dla wymiarowania betonu zbrojonego wg CSA A23.3 dostosowane są dla systemu metrycznego domyślnie.

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
CSA A23.3 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Rozszerzenie modułów dodatkowych umożliwiające wymiarowanie betonu według CSA A23.3

Cena pierwszej licencji
360,00 USD