SIA 262 dla RFEM/RSTAB Rozszerzenie modułu

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Rozszerzenie modułów dodatkowych umożliwiające wymiarowanie betonu według SIA 262:2013

Rozszerzenie SIA 262 dla RFEM/RSTAB umożliwia wymiarowanie betonu zbrojonego według normy szwajcarskiej SIA 262 w następujących modułach:

 1. Funkcje

  Biblioteka materiałów zapewnia szwajcarskie typy betonu i stali zbrojeniowej. Podczas analizy według SIA 262 możliwe jest również tworzenie własnych materiałów. Program prowadzi obliczenia w stanie granicznym nośności i użytkowalności.

  Analiza szerokości rys może być prowadzona poprzez obliczenie ss,adm, poprzez określenie rozstawu prętów zbrojeniowych sL lub poprzez bezpośrednie obliczenie szerokości rys według dokumentacji D0182. Wartość graniczna s s,adm określana jest przez program w zależności od wybranego typu betonu przy użyciu równania 10.13 z dokumentacji D0182, przy górnej granicy określonej przez wartość fsd.

CENA za RFEM (netto)

 • SIA 262 for RFEM 5.xx

  360,00 USD

 • Kolejna licencja

  225,00 USD

CENA za RSTAB (netto)

 • SIA 262 for RSTAB 8.xx

  360,00 USD

 • Kolejna licencja

  225,00 USD

Zrzuty z ekranu
RSTAB
STEEL BS 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie stalowych prętów według BS 5950-1:2000 (Norma brytyjska) lub BS EN 1993-1-1 (EC 3: brytyjski załącznik krajowy)

RSTAB
STEEL IS 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie stalowych prętów według IS 800:2007 (Norma indyjska)

RSTAB
STEEL GB 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie stalowych prętów według GB 50017-2003 (Norma chińska)

RSTAB
ALUMINUM 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów z aluminium wg Eurokodu  9

RSTAB
STEEL CSA 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie stalowych prętów według CSA S16-09 (Norma kanadyjska)

RSTAB
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów

RSTAB
RSTAB 8.xx

Program główny

Program do obliczania konstrukcji szkieletowych

RSTAB
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według EC 3

RSTAB
STEEL SIA 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie stalowych prętów według SIA 263 (Norma szwajcarska)

RSTAB
STEEL AISC 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie stalowych prętów według ANSI/AISC 360 (Norma amerykańska)

RSTAB
TOWER Structure 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie modeli kratowych konstrukcji wsporczych

RSTAB
TIMBER Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie drewnianych prętów i zbiorów prętów