Bezpłatne szkolenie wprowadzające dla Twojej uczelni

Górny nagłówek | Studenci

Bezpłatne szkolenie podstawowe z oprogramowania RFEM


Czas
8:30 do 17:00

Ort
Achtung: Aktuell werden nur Onlineschulungen durchgeführt!

Twoja uczelnia na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Francji, Włoch, Polski, Czech, Słowacji, Hiszpanii, Argentyny, Boliwii, Chile, Kolumbii, Ekwadoru, Meksyku, Paragwaju, Peru, Urugwaju, Wenezueli

W przypadku krajów niewymienionych na liście zalecamy filmy lub dokumenty zamieszczone na tej stronie:

Pierwsze kroki z RFEM

Kosten
Bezpłatnie (raz w roku, jeśli chodzi o uczelnie)

Schulungsziel
Studenci i nowi użytkownicy powinni zdobyć podstawową wiedzę na temat możliwości wykorzystania programu RFEM firmy Dlubal Software. Celem jest nauczenie uczestników wprowadzania i edytowania prostych modeli oraz zrozumienia zasad projektowania. Uczestnicy dowiadują się również, jak dokumentować obliczenia konstrukcyjne za pomocą oprogramowania do analizy statyczno-wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Anforderungen
Teoretyczna wiedza podstawowa z zakresu inżynierii budowlanej (student głównych kierunków, udział w wykładach z analizy statyczno-wytrzymałościowej), zainstalowana wersja studencka programu RFEM (własny laptop lub zasoby komputerowe uczelni). Znajomość programu w RFEM firmy Dlubal Software nie jest wymagana.

Themen

  • Einführung in das Programm
  • Wprowadzenie do podstawowego przepływu pracy w programie RFEM
  • Analiza prostych modeli wraz z wymiarowaniem konstrukcji stalowych i żelbetowych
  • Dokumentacja obliczeń
  • Często używane funkcje programu

Hinweise

  • W szkoleniu musi uczestniczyć co najmniej 10 osób. Maksymalna liczba uczestników jest określana po uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną. Po konsultacji możliwe są dalsze ustalenia.
  • Aby wziąć udział w szkoleniu, konieczne jest posiadanie odpowiedniego komputera, na którym zainstalowano i uruchomiono studencką wersję programu RFEM. Wszyscy uczestnicy pracują na własnych komputerach. Ponadto każdy student otrzyma szczegółowe materiały szkoleniowe w formacie PDF.
  • Listę studentów uczestniczących w programie należy przesłać przed datą szkolenia.
  • Uczelnia zapewnia odpowiednią salę oraz rzutnik o rozdzielczości HD.
  • Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat.
Zapytaj o termin szkolenia
Wspieramy uczelnie i studentów!

Oferujemy bezpłatne szkolenie podstawowe z programu RFEM (MES) dla uczelni wyższych i innych instytucji edukacyjnych.