Bezpłatne oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej dla studentów

Górny nagłówek | Studenci

Do użytku niekomercyjnego


  • Jeśli wyślesz nam skan aktualnej legitymacji, udostępnimy Ci oprogramowanie (pełna wersja wraz z modułami dodatkowymi, oprócz RWIND Simulation i SHAPE-MASSIVE) na okres jednego roku.
  • Po tym okresie licencję studencką można przedłużyć na kolejny rok. W tym celu należy wysłać skan ważnej legitymacji.
  • Zabrania się korzystania z oprogramowania w celach komercyjnych, jak również udostępniania osobom trzecim.
  • Wersja studencka jest pełną wersją, bez ograniczeń. Będziesz miał również dostęp do naszej pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail, bez dodatkowych kosztów.
  • Oprogramowanie Dlubal wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu analizy statyczno-wytrzymałościowej; z tego względu wersja studencka jest dostępna tylko dla studentów uczelni technicznych (inżynieria konstrukcyjna, mechanika stosowana itp.), a nie dla studentów wszystkich uczelni.
Wniosek o darmową wersję studencką lub przedłużenie

ćwiczenia z analizy statyczno-wytrzymałościowej i filmy instruktażowe
Wielu studentów korzysta z programów firmy Dlubal w celu weryfikacji swoich ćwiczeń z analizy statyczno-wytrzymałościowej. Szukasz odpowiednich przykładów ćwiczeń i filmów instruktażowych wraz z plikami wejściowymi do pobrania? Kliknij ten link:

Tutoriale dla studentów na temat inżynierii konstrukcyjnej

Prace dyplomowe w programach Dlubal
Z pomocą naszego oprogramowania powstało wiele prac licencjackich, magisterskich czy doktorskich. W bardzo krótkim czasie studenci odnajdują się w programach i przeprowadzają zaawansowane obliczenia konstrukcyjne i analizę MES. Widać to w pracach nadesłanych do nas przez studentów. Zainteresowany? Przeczytaj więcej tutaj.

Wsparcie dla szkół
Uczelniom wyższym i innym instytucjom niekomercyjnym oferujemy różne możliwości korzystania z naszych programów do analizy statyczno-wytrzymałościowej. Wiele szkół korzysta z naszego oprogramowania do analizy statyczno-wytrzymałościowej w procesie nauczania i wspierania projektów badawczych.

Oprogramowanie inżynierskie dla uczelni
Jeżeli jesteś wykładowcą, możesz już teraz zamówić programy do analizy statyczno-wytrzymałościowej firmy Dlubal i korzystać z nich podczas zajęć!

Oferujemy studentom możliwość bezpłatnego korzystania z naszych programów w celach niekomercyjnych podczas studiów. Dołącz do wielu studentów, którzy skorzystali już z tej wyjątkowej okazji.