Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji kablowych i poddawanych rozciąganiu

Analiza i obliczenie elementów skończonych 3D

RFEM jest programem podstawowym systemu modułowego oprogramowania Dlubal, służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń dla przestrzennych i płaskich układów konstrukcyjnych utworzonych z płyt, ścian, powłok i prętów. Możliwe jest również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie brył i elementów kontaktowych.

Obliczenia konstrukcji szkieletowych

RSTAB, program do wymiarowania konstrukcji szkieletowych, zawiera  funkcje zbliżone do funkcji programu RFEM, ze specjalnym naciskiem na konstrukcje z belek, konstrukcje szkieletowe i kratownice. Z tego względu program jest bardzo łatwy w użyciu i przez wiele lat był programem numer jeden, wybieranym przez wielu inżynierów konstrukcyjnych.

Symulacja przepływu wiatru i generowanie obciążeń wiatrem

Program samodzielny RWIND Simulation można wykorzystać w przypadku złożonych konstrukcji. Program tworzy symulację przepływów wiatru wokół konstrukcji, za pomocą cyfrowego tunelu aerodynamicznego.

Wygenerowane obciążenia wiatrem, działające na te obiekty, można następnie importować do RFEM lub RSTAB.

Znajdowanie kształtów konstrukcji kablowych i poddawanych rozciąganiu

Dzięki modułowi dodatkowemu RF-FORM-FINDING dla RFEM można znaleźć kształty konstrukcji poddawanych rozciąganiu lub ściskaniu, takich jak membrany i konstrukcje kablowe. Kształt jest obliczany poprzez zastosowanie równowagi sił pomiędzy naprężeniem powierzchniowym oraz danymi wymaganiami brzegowymi. Sprężony model jest następnie wykorzystany jako początkowy stan dla wszystkich dalszych obliczeń.

Inne moduły dodatkowe do obliczania konstrukcji kablowych i poddawanych rozciąganiu

Jeśli chodzi o analizę i wymiarowanie obliczanie konstrukcji kablowych i konstrukcji poddawanych rozciąganiu, przydatne moduły dodatkowe znajdują się w zakładce Konstrukcje stalowe oraz Lekkie konstrukcje aluminiowe. Jeżeli chcą Państwo przeprowadzić analizę dynamiczną, można skorzystać z modułów do analizy dynamicznej i sejsmicznej.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM Konstrukcje membranowe
RF-FORM-FINDING 5.xx

Moduł dodatkowy

Znajdowanie kształtu membran i konstrukcji kablowych

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-ALUMINUM 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów z aluminium wg Eurokodu  9

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD