Programy samodzielne zapewniają specjalistyczne oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej dla różnych metod konstrukcyjnych.