Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji betonowych

Analiza statyczno-wytrzymałościowa przy użyciu MES

RFEM jest programem podstawowym systemu modułowego oprogramowania Dlubal, służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń dla przestrzennych i płaskich układów konstrukcyjnych utworzonych z płyt, ścian, powłok i prętów. Możliwe jest również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie brył i elementów kontaktowych.

Analiza statyczno-wytrzymałościowa konstrukcji szkieletowych

Program RSTAB do analizy konstrukcji prętowych zawiera szereg podobnych funkcji jak RFEM. Ze względu na łatwą obsługę i wiele przydatnych funkcji programu, już od wielu lat RSTAB wybierany jest przez inżynierów do analizy konstrukcji szkieletowych.

Wymiarowanie konstrukcji betonowych prętowych i powierzchniowych (RFEM)

Moduł dodatkowy CONCRETE (dla RSTAB) pozwala na wymiarowanie konstrukcji z betonu zbrojonego składające się z elementów prętowych. RF-CONCRETE (dla RFEM) pozwala na wymiarowanie konstrukcji z elementów powierzchniowych.

Wymiarowanie słupów z betonu zbrojonego

Moduł dodatkowy RF-/CONCRETE Columns umożliwia wymiarowanie elementów ściskanych o przekrojach prostokątnych lub okrągłych z wykorzystaniem metody słupa modelowego (metody opartej na nominalnej krzywiźnie).

Nieliniowa analiza konstrukcji betonowych

Moduł dodatkowy RF-CONCRETE NL umożliwia nieliniową analizę belek i płyt z betonu zbrojonego. Natomiast moduł dodatkowy RF-CONCRETE Deflect umożliwia analityczną analizę deformacji płyt z betonu zbrojonego.

Moduł dodatkowy dla programu RFEM do analizy przebicia

Moduł dodatkowy RF-PUNCH Pro służy do obliczania wytrzymałości na przebicie płyt opartych na słupach lub podporach węzłowych.

Wymiarowanie według międzynarodowych norm

Poniższe rozszerzenia do modułów dodatkowych umożliwiają wymiarowanie konstrukcji betonowych według międzynarodowych norm.

Wymiarowanie fundamentów

Moduł dodatkowy RF-/FOUNDATION Pro umożliwia wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i płytowych dla wszystkich sił podporowych.

Wymiarowanie betonu sprężonego

Moduł dodatkowy RF-TENDON i RF-TENDON Design służy do wymiarowania belek strunobetonowych i kablobetonowych z przyczepnością.

Baza informacji | Konstrukcje betonowe

  1. 1 – Siły tnące na końcach oraz narożach ścian

    Określanie obciążenia przebijającego dla końców i naroży ścian w RF-PUNCH Pro

    Moduł dodatkowy RF-PUNCH Pro pozwala na przeprowadzenie wymiarowania płyt stropowych oraz fundamentowych na przebicie przez ścinanie dla końców oraz naroży ścian.

Więcej funkcji produktu

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Wideo produktu: Jak działa oprogramowanie Dlubal Software w przypadku wymiarowania konstrukcji z betonu zbrojonego i sprężonego

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.