Bezpłatne oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej dla uczelni

Górny nagłówek | Studenci

Bezpłatna wersja dla uczelni


  • Na okres jednego roku uczelnie otrzymują bezpłatnie licencje na wszystkie wybrane programy i rozszerzenia. Następnie możliwe jest przedłużenie licencji.
  • Licencjonowanie odbywa się online. Informacje na temat wymagań technicznych można znaleźć w tym FAQ.
  • Oferta obejmuje wsparcie drogą mailową w ramach podstawowej umowy serwisowej oraz wszelkie aktualizacje i upgrady.
  • W ramach aktualizacji udostępniane są nowe rozszerzenia, o które można poprosić w dowolnym momencie. Informacje o nowych modułach dodatkowych i aktualizacjach są przekazywane co najmniej raz w roku.
  • Istniejące umowy można natychmiast zamienić na tę ofertę.
Zapytanie o pakiet dla szkół

Wsparcie studentów
W trakcie studiów studenci mogą korzystać z bezpłatnej wersji studenckiej. Okres użytkowania wynosi jeden rok i może być przedłużany o kolejny rok, przy czym należy przedłożyć nowe, aktualne zaświadczenie o przyjęciu na studia.

Dołącz do wielu studentów, którzy skorzystali już z tej wyjątkowej okazji. Studenci mają także dostęp do bezpłatnej pomocy technicznej poprzez email.

Bezpłatne oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej dla studentów

ćwiczenia z analizy statyczno-wytrzymałościowej i filmy instruktażowe
Wielu studentów korzysta z programów firmy Dlubal, aby kontrolować i lepiej rozumieć ćwiczenia z analizy statyczno-wytrzymałościowej. Tutaj znajdziesz filmy instruktażowe, które na prostych przykładach wyjaśniają, jak korzystać z oprogramowania Dlubal.

Filmy te dedykujemy studentom, którzy są nowymi użytkownikami programów do analizy statyczno-wytrzymałościowej: RFEM i RSTAB.

Tutoriale dla studentów na temat inżynierii konstrukcyjnej

Wsparcie w przygotowaniu prac dyplomowych
Z pomocą naszego oprogramowania powstało wiele prac licencjackich, magisterskich czy doktorskich. Prace dyplomowe zamieszczone na stronie internetowej Dlubal są dowodem na to, że studenci bardzo szybko uczą się pracy z naszym oprogramowaniem i często obliczają wymagające konstrukcje.

Prace dyplomowe
Wspieramy uczelnie i studentów!

Uczelniom i innym instytucjom niekomercyjnym oferujemy bezpłatne korzystanie z programów do analizy statyczno-wytrzymałościowej w celach dydaktycznych oraz w pracowniach komputerowych.