Bezpłatne oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej dla uczelni

Wspieramy uczelnie i studentów!

  • Oprogramowanie inżynierskie dla szkół

Bezpłatna wersja dla uczelni

Co mam zrobić?

Poproś o ofertę dla szkoły

Czy chcą Państwo bezpłatnie wyposażyć swoją szkołę w oprogramowanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej? Następnie kliknij "Poproś o pakiet szkolny" po prawej stronie i wypełnij formularz na następnej stronie.

Należy pamiętać, że ta specjalna oferta dotyczy tylko szkół i instytucji niekomercyjnych.

Bezpłatne szkolenie dla Państwa uczelni!

Oprogramowanie inżynierskie dla studentów

Aby poprawić zdolność uczniów do pracy z oprogramowaniem Dlubal, zarówno podczas zajęć, jak i projektów pozalekcyjnych, chcielibyśmy zaoferować im bezpłatne szkolenie praktyczne. Oferujemy

Regularne i bezpłatne szkolenia wprowadzające do programu RFEM lub RSTAB (sesja online lub osobiście na uczelni)

# [email protected]# Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Uczelniom i innym instytucjom niekomercyjnym oferujemy bezpłatne korzystanie z programów do analizy statyczno-wytrzymałościowej w celach dydaktycznych oraz w pracowniach komputerowych.

  • Na okres jednego roku uczelnie otrzymują bezpłatnie licencje na wszystkie wybrane programy i rozszerzenia. Następnie możliwe jest przedłużenie licencji.
  • Licencjonowanie odbywa się online. Informacje na temat wymagań technicznych można znaleźć w tym FAQ.
  • Oferta obejmuje wsparcie drogą mailową w ramach podstawowej umowy serwisowej oraz wszelkie aktualizacje i upgrady.
  • W ramach aktualizacji udostępniane są nowe rozszerzenia, o które można poprosić w dowolnym momencie. Informacja na temat nowych modułów dodatkowych i aktualizacji wysyłana jest co najmniej raz w roku.
  • Istniejące umowy można natychmiast zamienić na tę ofertę.

Wsparcie dla studentów

W trakcie studiów studenci mogą korzystać z bezpłatnej wersji studenckiej. Okres użytkowania wynosi jeden rok i może być przedłużany o kolejny rok, przy czym należy przedłożyć nowe, aktualne zaświadczenie o przyjęciu na studia.

Dołącz do wielu studentów, którzy skorzystali już z tej wyjątkowej okazji. Studenci mają także dostęp do bezpłatnej pomocy technicznej poprzez email.


Ćwiczenia z analizy statyczno-wytrzymałościowej i tutoriale

Wielu studentów korzysta z programów firmy Dlubal, aby kontrolować i lepiej rozumieć ćwiczenia z analizy statyczno-wytrzymałościowej. Tutaj znajdziesz filmy instruktażowe, które na prostych przykładach wyjaśniają, jak korzystać z oprogramowania Dlubal.

Filmy te dedykujemy studentom, którzy są nowymi użytkownikami programów do analizy statyczno-wytrzymałościowej: RFEM i RSTAB.


Wsparcie w przygotowaniu prac dyplomowych

Z pomocą naszego oprogramowania powstało wiele prac licencjackich, magisterskich czy doktorskich. Prace dyplomowe zamieszczone na stronie internetowej Dlubal są dowodem na to, że studenci bardzo szybko uczą się pracy z naszym oprogramowaniem i często obliczają wymagające konstrukcje.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące używania naszego oprogramowania na uczelni? Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową lub poprzez czat lub do skorzystania z różnych proponowanych rozwiązań na naszej stronie FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

Program do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM 6 jest podstawą systemu modułowego oprogramowania.
Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok i prętów.
Program umożliwia wymiarowanie konstrukcji złożonych oraz elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
3 990,00 USD
RSTAB 9
Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji szkieletowych

Program główny

Program RSTAB 9 do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji szkieletowych i kratownic zawiera podobny zakres funkcji jak program RFEM (MES), zwracając szczególną uwagę na ramy i kratownice.
Dlatego jest bardzo łatwy w użyciu i przez wiele lat był najlepszym wyborem do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji belkowych składających się ze stali, betonu, drewna, aluminium i innych materiałów.

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM 6
Nieliniowe zachowanie materiału

Dodatkowe analizy

Rozszerzenie Nieliniowe zachowanie materiału umożliwia uwzględnienie nieliniowych modeli materiałowych w programie RFEM (np. model materiałowy izotropowo plastyczny, ortotropowo plastyczny, uszkodzenie izotropowe).

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM 6
Analiza stateczności konstrukcji

Dodatkowe analizy

Rozszerzenie służy do przeanalizowania stateczności globalnej konstrukcji modeli składających się z elementów prętowych, powłokowych i bryłowych.
Określa współczynniki obciążenia krytycznego i odpowiednie postacie wyboczeniowe.

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB 9
Analiza stateczności konstrukcji

Dodatkowe analizy

Rozszerzenie służy do przeanalizowania stateczności globalnej konstrukcji modeli składających się z elementów prętowych.
Określa współczynniki obciążenia krytycznego i odpowiednie postacie wyboczeniowe.

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 6
RF-STAGES (en)

Dodatkowe analizy

Dzięki rozszerzeniu Analiza etapów budowy (CSA) w programie RFEM można uwzględnić proces budowy konstrukcji (prętowych, powierzchniowych i bryłowych).

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 6
Znajdowanie kształtu

Dodatkowe analizy

Rozszerzenie Form-Finding znajduje optymalny kształt prętów poddanych działaniu sił osiowych i modeli powierzchniowych obciążonych rozciąganiem membranowym.
Kształt jest określany na podstawie równowagi między siłą osiową pręta lub naprężeniem membranowym, a istniejącymi warunkami brzegowymi.

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD
RFEM 6
RF-STEEL Warping Torsion

Dodatkowe analizy

Rozszerzenie Skręcanie skrępowane (7 stopni swobody) umożliwia uwzględnienie deplanacji przekroju jako dodatkowego stopnia swobody podczas wymiarowania prętów.

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB 9
Skręcanie skrępowane pręta

Dodatkowe analizy

Rozszerzenie Skręcanie skrępowane (7 stopni swobody) umożliwia uwzględnienie deplanacji przekroju jako dodatkowego stopnia swobody podczas wymiarowania prętów.

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 6
Budynek z gruntu

Dodatkowe analizy

W programie RFEM rozszerzenie Analiza geotechniczna wykorzystuje właściwości próbek gruntu do określenia bryły gruntu przeznaczonej do analizy.
Realistyczne określenie warunków gruntowych znacząco wpływa na jakość analizy statyczno-wytrzymałościowej budynków.

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM 6
Analiza modalna

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Analiza drgań własnych

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB 9
Analiza modalna

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Analiza drgań własnych

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 6
Analiza spektrum odpowiedzi

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

W rozszerzeniu Analiza spektrum odpowiedzi przeprowadzane są analizy sejsmiczne za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi.
Wymagane do tego widma mogą być tworzone zgodnie z normami lub zdefiniowane przez użytkownika.
Na tej podstawie generowane są równoważne siły statyczne.
Rozszerzenie zawiera obszerną bibliotekę akcelerogramów ze stref sejsmicznych.
Można je wykorzystać do wygenerowania widm odpowiedzi.

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB 9
Analiza spektrum odpowiedzi

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

W rozszerzeniu Analiza spektrum odpowiedzi przeprowadzane są analizy sejsmiczne za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi.
Wymagane do tego widma mogą być tworzone zgodnie z normami lub zdefiniowane przez użytkownika.
Na tej podstawie generowane są równoważne siły statyczne.
Rozszerzenie zawiera obszerną bibliotekę akcelerogramów ze stref sejsmicznych.
Można je wykorzystać do wygenerowania widm odpowiedzi.

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM 6
Budynek

Rozwiązania specjalne

Rozszerzenie Model budynku w RFEM umożliwia definiowanie i zarządzanie budynkiem za pomocą kondygnacji.
Kondygnacje można dostosowywać na późniejszych etapach, na wiele sposobów.
Informacje o kondygnacjach, a także o całym modelu (środek ciężkości) są wyświetlane w tabelach i grafice.

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 6
RFEM

Rozwiązania specjalne

Dwuczęściowe rozszerzenie Optymalizacja i koszty | Szacowanie emisji CO2 znajduje odpowiednie wartości dla sparametryzowanych modeli i bloków za pomocą sztucznej inteligencji (AI) techniką optymalizacji rojem cząstek (PSO) w celu zapewnienia zgodności z powszechnymi kryteriami optymalizacji.
Ponadto, rozszerzenie oszacowuje koszty modelu lub emisję CO2 poprzez określenie kosztów jednostkowych lub emisji jednostkowej dla materiałów zdefiniowanych w modelu konstrukcyjnym.

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB 9
Model 3D szkoły zawodowej w RFEM (© Eggers Tragwerksplanung GmbH)

Rozwiązania specjalne

Dwuczęściowe rozszerzenie Optymalizacja i koszty | Szacowanie emisji CO2 znajduje odpowiednie wartości dla sparametryzowanych modeli i bloków za pomocą sztucznej inteligencji (AI) techniką optymalizacji rojem cząstek (PSO) w celu zapewnienia zgodności z powszechnymi kryteriami optymalizacji.
Ponadto, rozszerzenie oszacowuje koszty modelu lub emisję CO2 poprzez określenie kosztów jednostkowych lub emisji jednostkowej dla materiałów zdefiniowanych w modelu konstrukcyjnym.

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 6
Budynek z drewna klejonego krzyżowo (CLT)

Obliczenia

Rozszerzenie Powierzchnie wielowarstwowe umożliwia definiowanie wielowarstwowych konstrukcji powierzchniowych.
Obliczenia można przeprowadzić z połączeniem ścinanym lub bez.

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM 6
Połączenie pasa, naprężenie

Obliczenia

Rozszerzenie Analiza naprężeniowo-odkształceniowa przeprowadza ogólną analizę naprężeń poprzez obliczenie istniejących naprężeń i porównanie ich z naprężeniami granicznymi.

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB 9
Połączenie pasa, naprężenie

Obliczenia

Rozszerzenie Analiza naprężeniowo-odkształceniowa przeprowadza ogólną analizę naprężeń poprzez obliczenie istniejących naprężeń i porównanie ich z naprężeniami granicznymi.

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 6
Renderowanie prętów zbrojeniowych

Obliczenia

W rozszerzeniu Projektowanie konstrukcji betonowych możliwe jest przeprowadzanie obliczeń zgodnie z normami międzynarodowymi.
Możliwe jest projektowanie prętów, powierzchni i słupów, a także przeprowadzanie analizy przebicia i odkształcenia.

Cena pierwszej licencji
2 200,00 USD
RSTAB 9
Renderowanie prętów zbrojeniowych

Obliczenia

W rozszerzeniu Projektowanie konstrukcji betonowych możliwe jest przeprowadzanie obliczeń zgodnie z normami międzynarodowymi.
Możliwe jest wymiarowanie prętów i słupów.

Cena pierwszej licencji
2 200,00 USD
RFEM 6
Projektowanie konstrukcji stalowych

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji stalowych wymiaruje pręty stalowe w stanie granicznym nośności i użytkowalności zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
2 200,00 USD
RSTAB 9
Projektowanie konstrukcji stalowych

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji stalowych wymiaruje pręty stalowe w stanie granicznym nośności i użytkowalności zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
2 200,00 USD
RFEM 6
Konstrukcja drewniana

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji drewnianych wymiaruje pręty drewniane ze względu na stan graniczny nośności, użytkowalności i ognioodporność zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
1 660,00 USD
RSTAB 9
Konstrukcja drewniana

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji drewnianych wymiaruje pręty drewniane ze względu na stan graniczny nośności, użytkowalności i ognioodporność zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
1 660,00 USD
RFEM 6
Projektowanie konstrukcji murowych

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji murowych w programie RFEM umożliwia wymiarowanie muru przy użyciu metody elementów skończonych.
Rozszerzenie powstało w ramach projektu badawczego DDMaS - Digitalizacja wymiarowania konstrukcji murowych.
Model materiałowy przedstawia nieliniowe zachowanie połączenia cegła-zaprawa w postaci modelowania w skali makro.

Cena pierwszej licencji
1 660,00 USD
RFEM 6
konstrukcja aluminiowa, odkształcenie

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji aluminiowych wymiaruje pręty aluminiowe ze względu na stan graniczny nośności i użytkowalności zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
1 660,00 USD
RSTAB 9
konstrukcja aluminiowa, odkształcenie

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji aluminiowych wymiaruje pręty aluminiowe ze względu na stan graniczny nośności i użytkowalności zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
1 660,00 USD
RFEM 6
Połączenia stalowe w konstrukcji ramy

Steel Joints for RFEM 6

Połączenia

Dzięki rozszerzeniu Połączenia stalowe w programie RFEM można analizować połączenia stalowe przy użyciu MES.

Cena pierwszej licencji
1 660,00 USD
RSECTION 1

Program główny

Samodzielny program RSECTION określa właściwości przekrojów  cienkościennych i masywnych oraz przeprowadza analizę naprężeń.

Cena pierwszej licencji
1 660,00 USD
RSECTION 1
Rozszerzenie modułu RF-/STEEL Cold-Formed Sections | Wymiarowanie kształtowników formowanych na zimno zgodnie z EN 1993-1-3

Effective Sections for RSECTION 1

Dodatkowe analizy

Przekroje efektywne są rozszerzeniem programu RSECTION.
Określa przekroje efektywne zgodnie z EN 1993-1-5 i EN 1993-1-3.

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD