Optymalizacja i koszty | Szacowanie emisji CO2 | RFEM 6 / RSTAB 9

Opis produktu

 • Elementy skończone w praktyce inżynierskiej

Optymalizacja modelu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI)

Więcej informacji

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Naprawdę świetne oprogramowanie

„Korzystam z okazji, aby podziękować Wam i Waszemu zespołowi za naprawdę świetne oprogramowanie. Po tylu latach korzystania z oprogramowania każdego dnia widzimy, co potrafi Twój produkt, a aplikacja naprawdę nam się podoba!

Z niecierpliwością czekamy na kolejne lata!“

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.


Dwuczęściowy dodatek Optymalizacja i koszty/szacowanie emisji CO2 pomaga w zrównoważonym planowaniu. Z jednej strony za pomocą technologii sztucznej inteligencji (AI) optymalizacji rojem cząstek (PSO) znajduje odpowiednie parametry dla sparametryzowanych modeli i bloków, aby spełnić zwykłe kryteria optymalizacji. Z drugiej strony, rozszerzenie oszacowuje koszty modelu lub emisję CO2 poprzez określenie kosztów jednostkowych lub emisji według definicji materiału dla modelu konstrukcyjnego.


1

Funkcje

 • Technologia sztucznej inteligencji (AI): Optymalizacja roju cząstek (PSO)
 • Optymalizacja konstrukcji ze względu na minimalny ciężar lub deformację
 • Możliwość zastosowania dowolnej liczby parametrów optymalizacyjnych
 • Określanie zakresów zmiennych
 • Optymalizacja przekrojów i materiałów
 • Typy definicji parametrów
 • Optymalizacja | Rosnąco lub optymalizacja | Malejąco
 • Zastosowanie parametrycznych modeli i bloków
 • Parametryzacja bloków na bazie kodu źródłowego w języku JavaScript
 • Optymalizacja z uwzględnieniem wyników obliczeń
 • Tabelaryczne przedstawienie najlepszych mutacji modelu
 • Wyświetlanie w czasie rzeczywistym mutacji modelu w procesie optymalizacji
 • Kalkulacja kosztów modelu dzięki zadanym cenom jednostkowym
 • Określanie potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP-global warming potential) na etapie tworzenia modelu poprzez szacowanie równoważnej emisji CO2
 • Określanie jednostkowych wskaźników zależnych od masy, objętości i powierzchni (cena i emisja CO2)
2

Wprowadzanie danych

Czy wiedzą Państwo, że...? Optymalizacja konstrukcji kończy wprowadzanie parametryczne w programach RFEM lub RSTAB. Jest to proces równoległy w stosunku do rzeczywistych obliczeń modelu wraz ze wszystkimi jego zwykłymi definicjami obliczeń i obliczeń. Rozszerzenie zakłada, że struktura modelu lub bloku jest oparta na zależności parametrycznej i jest kontrolowana przez globalne parametry sterujące typu "Optymalizacja". W związku z tym istnieje dolna i górna granica oraz wielkość kroku dla parametrów kontrolnych, aby wyznaczyć obszar optymalizacji. Aby znaleźć optymalne wartości parametrów kontrolnych, należy określić kryterium optymalizacji (np. minimalna masa) wraz z wyborem metody optymalizacji (np. optymalizacja rojem cząstek).

Oszacowanie kosztów i emisji CO2 można znaleźć już w definicjach materiałów. Obie opcje można aktywować osobno w każdej definicji materiału. Oszacowanie oparte jest na koszcie jednostkowym lub jednostkowej wartości emisji dla prętów, powierzchni oraz brył. Można wybrać, czy jednostki jednostkowe mają być podawane w jednostkach masy, objętości czy powierzchni.

3

Obliczenia

W procesie optymalizacji dostępne są dwie metody, za pomocą których można znaleźć optymalne wartości parametrów zgodnie z kryterium ciężaru lub odkształcenia.

Najbardziej wydajną metodą o najkrótszym czasie obliczeń jest optymalizacja rojem cząstek zbliżona do naturalnego (PSO). Czy słyszałeś lub czytałeś o tym? Ta technologia sztucznej inteligencji (AI) ma silną analogię do zachowania stad zwierząt szukających miejsca do odpoczynku. W takich rojach można znaleźć wiele osobników (patrz rozwiązanie optymalizacyjne - np. waga), które lubią przebywać w grupie i podążać za ruchem grupy. Załóżmy, że każdy członek roju musi odpocząć w optymalnym miejscu (zobacz najlepsze rozwiązanie - np. jak najmniejszą wagę). Potrzeba ta wzrasta w miarę zbliżania się do miejsca odpoczynku. W ten sposób na zachowanie roju mają również wpływ właściwości pomieszczenia (patrz wykres wyników).

Dlaczego wycieczka do biologii? Po prostu proces PSO w programie RFEM lub RSTAB przebiega w podobny sposób. Przebieg obliczeń rozpoczyna się od wyniku optymalizacji poprzez losowe przypisanie parametrów, które mają zostać zoptymalizowane. Czyniąc to, stale określa nowe wyniki optymalizacji o różnych wartościach parametrów, które są oparte na doświadczeniach z już wykonanymi mutacjami modelu. Proces ten trwa do momentu osiągnięcia określonej liczby możliwych mutacji modelu.

Jako alternatywę dla tej metody, w programie dostępna jest również metoda przetwarzania wsadowego. Metoda ta ma na celu sprawdzenie wszystkich możliwych mutacji modelu poprzez losowe określanie wartości parametrów optymalizacji, aż do osiągnięcia z góry określonej liczby możliwych mutacji modelu.

Po obliczeniu mutacji modelu oba warianty sprawdzają również aktywowane wyniki projektowania rozszerzeń. Ponadto zapisuje on wariant z obciążeniem <1 wraz z powiązanym wynikiem optymalizacji i przypisaniem wartości parametrów optymalizacji.

Szacunkowe koszty całkowite i emisje można określić na podstawie odpowiednich sum poszczególnych materiałów. Sumy materiałów składają się z opartych na masie, objętości i powierzchni sum częściowych elementów prętowych, powierzchniowych i objętościowych.

4

Podsumowanie

Obie metody optymalizacji mają jedną wspólną cechę. Na końcu procesu wyświetlają listę wariacji modelu na podstawie przechowywanych danych. Można tu znaleźć szczegóły na temat wyniku decydującego dla optymalizacji i odpowiadające mu wartości parametrów. Lista jest zorganizowana w porządku malejącym. Zakładane najlepsze rozwiązanie znajduje się na górze. W takim przypadku wynik optymalizacji wraz z wyznaczoną wartością jest najbardziej zbliżony do kryterium optymalizacji. Wszystkie dodatkowe wyniki pokazują wykorzystanie < 1. Ponadto, po zakończeniu analizy, program dostosuje wartości na globalnej liście parametrów, aby odpowiadały tym dla optymalnego rozwiązania.

W oknach dialogowych materiałów znajdują się dodatkowe zakładki "Oszacowanie kosztów" i "Oszacowanie emisji CO2". Tutaj wyświetlane są indywidualne szacunkowe sumy przydzielonych prętów, powierzchni i objętości na jednostkę masy, objętości i powierzchni. Dodatkowo zakładki te podają całkowity koszt i emisję wszystkich przydzielonych do konstrukcji materiałów. Zapewnia to dobry przegląd projektu.

Zalety

RFEM

 • Optymalizacja parametrów inteligentnych bloków na podstawie kodu JS
 • Proces optymalizacji oparty na sztucznej inteligencji, który wykorzystuje wynik analizy FE do określenia kolejnej mutacji
 • Optymalizacja sparametryzowanych modeli konstrukcji pod kątem najmniejszego ugięcia modelu, najniższej ceny, najmniejszej masy lub ekstremum parametru zdefiniowanego przez użytkownika
 • Uwzględnienie zdefiniowanych kontroli obliczeniowych podczas przebiegu optymalizacji
 • Prosta specyfikacja cen jednostkowych i emisji CO2 poprzez właściwości materiałowe i przekrojowe modelu
 • Wyniki tabelaryczne oszacowania kosztów i emisji CO2

Podręcznik optymalizacji i kosztów/Szacowanie emisji CO2 dla RFEM 6/RSTAB 9

Instrukcje obsługi

Cena

Cena
1 650,00 EUR

Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.

RFEM 6
Budynek z drewna klejonego krzyżowo (CLT)

Obliczenia

Rozszerzenie Powierzchnie wielowarstwowe umożliwia definiowanie wielowarstwowych konstrukcji powierzchniowych. Obliczenia można przeprowadzić z połączeniem ścinanym lub bez.

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR
RSTAB 9
Pushover

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Trzęsienia ziemi mogą mieć znaczący wpływ na odkształcenie budynków. Za pomocą analizy pushover można analizować odkształcenie budynków i porównywać je z oddziaływaniami sejsmicznymi. Rozszerzenie Analiza pushover umożliwia analizę oddziaływań sejsmicznych na konkretny budynek, a tym samym ocenę jego odporności na trzęsienie ziemi.

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR
RSTAB 9

Time History Analysis for RSTAB 9

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR