Optymalizacja i koszty | Szacowanie emisji CO2 | RFEM 6 / RSTAB 9

Opis produktu

 • Elementy skończone w praktyce inżynierskiej

Optymalizacja modelu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI)

Więcej informacji

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Naprawdę świetne oprogramowanie

„Korzystam z okazji, aby podziękować Wam i Waszemu zespołowi za naprawdę świetne oprogramowanie. Po tylu latach korzystania z oprogramowania każdego dnia widzimy, co potrafi Twój produkt, a aplikacja naprawdę nam się podoba!

Z niecierpliwością czekamy na kolejne lata!“

Z jednej strony, dwuczęściowe rozszerzenie Optymalizacja i koszty|Szacowanie emisji CO2 znajduje odpowiednie parametry dla sparametryzowanych modeli i bloków za pomocą sztucznej inteligencji (AI) optymalizacji rojem cząstek (PSO) w celu zapewnienia zgodności z powszechnymi kryteriami optymalizacji. Z drugiej strony, rozszerzenie oszacowuje koszty modelu lub emisję CO2 poprzez określenie kosztów jednostkowych lub emisji według definicji materiału dla modelu konstrukcyjnego.


1

Funkcje

 • Technologia sztucznej inteligencji (AI): Optymalizacja roju cząstek (PSO)
 • Optymalizacja konstrukcji ze względu na minimalny ciężar lub deformację
 • Możliwość zastosowania dowolnej liczby parametrów optymalizacyjnych
 • Określanie zakresów zmiennych
 • Optymalizacja przekrojów i materiałów
 • Typy definicji parametrów
 • Optymalizacja | Rosnąco lub optymalizacja | Malejąco
 • Zastosowanie parametrycznych modeli i bloków
 • Parametryzacja bloków na bazie kodu źródłowego w języku JavaScript
 • Optymalizacja z uwzględnieniem wyników obliczeń
 • Tabelaryczne przedstawienie najlepszych mutacji modelu
 • Wyświetlanie w czasie rzeczywistym mutacji modelu w procesie optymalizacji
 • Kalkulacja kosztów modelu dzięki zadanym cenom jednostkowym
 • Określanie potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP-global warming potential) na etapie tworzenia modelu poprzez szacowanie równoważnej emisji CO2
 • Określanie jednostkowych wskaźników zależnych od masy, objętości i powierzchni (cena i emisja CO2)
2

Wprowadzanie danych

Optymalizacja konstrukcji w programach RFEM i RSTAB stanowi uzupełnienie parametrycznej definicji modelu i jest procesem równoległym, poza obliczeniami statycznymi modelu i zadanymi sprawdzeniami warunków nośności. Rozszerzenie zakłada, że model lub blok jest wykonany w sposób parametryczny i można nim w całości kontrolować poprzez globalne parametry  typu „optymalizacja”. Parametrom tym przypisano górną i dolną wartość graniczną oraz wielkość kroku(zmiany) w celu ograniczenia zakresu optymalizacji. Aby znaleźć optymalne rozwiązanie dla wartości parametrów kontrolnych, należy określić kryterium optymalizacji (np. minimalny ciężar konstrukcji) oraz wybrać metodę optymalizacji (np. optymalizacja roju cząstek).

Szacowaniem kosztów i emisji CO2 zarządzać można w definicjach materiałów. Obie opcje można aktywować osobno w każdej z definicji materiału. Oszacowanie oparte jest na koszcie jednostkowym lub jednostkowej wartości emisji dla prętów, powierzchni oraz brył. Jednostki można zadać według wagi, objętości lub powierzchni.

3

Obliczenia

W procesie optymalizacji dostępne są dwie metody wyszukiwania optymalnych wartości parametrów zgodnie z kryterium ciężaru lub odkształcenia.

Najbardziej efektywną metodą znajdowania dobrych wartości parametrów przy użyciu krótkiego czasu obliczeń jest niemal naturalna optymalizacja roju cząstek (PSO). Ta technologia sztucznej inteligencji jest silną analogią do zachowania stad zwierząt poszukujących miejsca do odpoczynku. W takich rojach jest wiele osobników (por. Rozwiązanie optymalizacyjne - np. Waga), które lubią przebywać w grupie i śledzić jej ruch. Przy założeniu, że każdy członek roju musi odpoczywać w optymalnym miejscu spoczynku (por. Najlepsze rozwiązanie - np. Najmniejsza waga), a potrzeba ta wzrasta wraz ze zbliżaniem się do miejsca spoczynku, na zachowanie roju wpływają również właściwości przestrzeni (por. wykres wyników). Proces PSO w RFEM i RSTAB przebiega w podobny sposób. Przebieg obliczeń rozpoczyna się od wyniku optymalizacji polegającego na losowym przydzieleniu parametrów do optymalizacji i wyznaczaniu w sposób ciągły nowych wyników optymalizacji o różnych wartościach parametrów, opartych na doświadczeniach z wcześniejszych mutacji modelu, aż do określonej liczby możliwych mutacji modelu zostanie osiągnięty.

Alternatywnie, w programie dostępna jest metoda przetwarzania wsadowego. Metoda ta próbuje sprawdzić wszystkie możliwe mutacje modelu poprzez losowe określenie wartości dla parametrów optymalizacji, aż do osiągnięcia wcześniej określonej liczby możliwych mutacji modelu.

Po obliczeniu mutacji modelu oba warianty sprawdzają również odpowiednie aktywowane wyniki obliczeń dodatków i zapisują wariant z odpowiednim wynikiem optymalizacji i przypisaniem wartości parametrów optymalizacji, jeżeli wykorzystanie jest <1.

Szacunkowe koszty całkowite i emisje są określane na podstawie odpowiednich sum poszczególnych materiałów. Suma materiałów składa się z sumy częściowej opartej na masie, objętości i powierzchni pręta, powierzchni i elementów bryłowych.

4

Podsumowanie

Obie metody optymalizacji podają listę wariacji modelu na podstawie danych zapisanych na koniec procesu. Wskazują wynik końcowy optymalizacji i odpowiadające mu wartości parametrów optymalizacji. Lista ta jest uporządkowana w kolejności malejącej i pokazuje najlepsze rozwiązanie na górze, gdzie, przy określonych wartościach parametrów, wynik optymalizacji jest najbliższy do przyjętego kryterium, a stopnie wykorzystania we wszystkich modułach dodatkowych wynoszą mniej niż 1. Ponadto, po zakończeniu analizy, program dostosuje wartości na globalnej liście parametrów aby odpowiadały tym dla optymalnego rozwiązania.

W zakładkach „Oszacowanie kosztów” i „Oszacowanie emisji CO2 ” w oknach dialogowych materiałów podane są indywidualnie oszacowane sumy wskazanych prętów, powierzchni i brył na jednostkę masy, objętości i powierzchni. Dodatkowo zakładki te podają całkowity koszt i emisję wszystkich przydzielonych do konstrukcji materiałów.

Instrukcja optymalizacji i& Oszacowanie kosztów/emisji CO2 dla programu RFEM 6/RSTAB 9

Instrukcje obsługi

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.

Cena

Cena
1 480,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

RFEM 6
Budynek z drewna klejonego krzyżowo (CLT)

Obliczenia

Rozszerzenie Powierzchnie wielowarstwowe umożliwia definiowanie wielowarstwowych konstrukcji powierzchniowych.
Obliczenia można przeprowadzić z połączeniem ścinanym lub bez.

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD