Membranowy dach chodnika

Pobierz swój model do analizy statyczno-wytrzymałościowej i zaimportuj go do programu Dlubal Software!

 • Modele do pobrania

Model do pobrania

Opis

Konstrukcja membranowa rozciągana na wybiegu, obliczanie kształtu w RFEM, oprogramowanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej.

Model nadrzędny

Słowa kluczowe

STEEL Aluminium Membrana rozciąganie

Skomentuj...

Skomentuj...

 • Odwiedziny 91x
 • Pobrane 22x
 • Zaktualizowane 26. października 2021
 • Liczba węzłów 69
 • Liczba linii 95
 • Liczba prętów 80
 • Ilość powierzchni 20
 • Ilość przypadków obciążenia 1
 • Ciężar całkowity 3279 t
 • Wymiarowanie 25800 x 6276 x 5453 m
 • Wersja programu 5.26.01.159200

Wyłączenie odpowiedzialności

Modele do pobrania

Ten model do analizy statyczno -wytrzymałościowej można pobrać i wykorzystać w celach szkoleniowych lub w swoich projektach. Nie gwarantujemy jednak, że model jest poprawny i kompletny.