Przykład weryfikacyjny 0021 | 2

Pobierz swój model do analizy statyczno-wytrzymałościowej i otwórz w programach Dlubal!

  • Modele do pobrania

Model do pobrania

Opis

Przykład weryfikacyjny 0021 | 2

Model zastosowany w

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 282x
  • Pobrane 1x
  • Zaktualizowane 14. kwietnia 2022
  • Anzahl Knoten 4
  • Anzahl Linien 4
  • Powierzchnie Anzahla 1
  • Anzahl Lastfälle 1
  • Abmessungen 2,000 x 0,005 x 0,000 m²
  • Wersja programu 5.28.00

Wyłączenie odpowiedzialności

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Model do analizy statyczno-wytrzymałościowej, który można pobrać, może zostać wykorzystany do celów uczenia się lub testowania. Nie ma gwarancji ani odpowiedzialności za dokładność lub kompletność modelu.