Zagięta belka

Pobierz swój model do analizy statyczno-wytrzymałościowej i otwórz w programach Dlubal!

 • Modele do pobrania

Model do pobrania

Opis

FAQ 005386 | Zakrzywiona belka w programie RSTAB 9 z Menedżerem bloków

Model zastosowany w

Słowa kluczowe

Zagięta belka Dźwigar o osi zakrzywionej Belki łukowe Łuk menedżer bloków Blok

Skomentuj...

Skomentuj...

 • Odwiedziny 436x
 • Pobrane 12x
 • Zaktualizowane 6. czerwca 2023
 • Liczba węzłów 14
 • Liczba linii 12
 • Liczba prętów 12
 • Liczba powierzchni 0
 • Ilość brył 0
 • Ilość przypadków obciążenia 1
 • Ilość KO 0
 • Ilość kombinacji wyników 0
 • Ciężar całkowity 0,365 t
 • Wymiarowanie 3,800 x 1,900 x 0,000 m

Wyłączenie odpowiedzialności

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Model do analizy statyczno-wytrzymałościowej, który można pobrać, może zostać wykorzystany do celów uczenia się lub testowania. Nie ma gwarancji ani odpowiedzialności za dokładność lub kompletność modelu.