Belka o osi zakrzywionej w RSTAB 9 z menedżerem bloków

Pomocne pytania i odpowiedzi

  • Często zadawane pytania (FAQs)

Jak wprowadzić belkę o zakrzywionej osi w programie RSTAB 9?

Odpowiedź

Jeżeli użytkownik chce wygenerować łuk w programie RSTAB 9, może użyć sparametryzowanego łuku kołowego w menedżerze bloków. W tym celu wystarczy otworzyć menedżera bloków, jak pokazano na rys. 01, i wybrać odpowiedni blok.

W poniższym oknie dialogowym widoczny jest podgląd wstawianego bloku. Korzystając z pokazanych węzłów bloku, można wybrać punkt wstawienia i ustawić go jako węzeł w modelu lub ręcznie zdefiniowane współrzędne, patrz rysunek 02.

W zakładce Konstrukcja można edytować parametry i właściwości pręta. Pokazuje to rysunek 03.

Rysunek 04 przedstawia utworzony okrągły łuk.

Słowa kluczowe

Zgięta belka Belka o osi zakrzywionej Belka łukowa Łuk Menedżer bloków Blok

Skomentuj...

Skomentuj...

Analiza naprężeń w modelach schodów w RFEM 6

Analiza naprężeń w modelach schodów w RFEM 6

Webinarium 21. grudnia 2023 14:00 - 15:00 CET

Nowości w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinarium 25. stycznia 2024 14:00 - 15:00 CET

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania prętów

Szkolenie online 10. kwietnia 2024 16:00 - 19:00 CEST

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania prętów

Szkolenie online 10. kwietnia 2024 16:00 - 19:00 CEST

RSECTION 1 | Studenci | Wytrzymałość materiałów

Szkolenie online 17. kwietnia 2024 16:00 - 17:00 CEST

RSECTION 1 | Studenci | Wstęp do wytrzymałości materiałów

Szkolenie online 17. kwietnia 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do MES

Szkolenie online 24. kwietnia 2024 16:00 - 19:00 CEST

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do MES

Szkolenie online 24. kwietnia 2024 16:00 - 19:00 CEST

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania drewna

Szkolenie online 30. kwietnia 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6 | Studenci | Wstęp do wymiarowania betonu zbrojonego

Szkolenie online 8. maja 2024 16:00 - 17:00 CEST