Model szkieletowy dachu stadionu

Projekt klienta

6. kwietnia 2011

Niemcy RSTAB Konstrukcje stalowe

Statyka i konstrukcja Radoslav Dimitrov
Student budownictwa Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie

Radoslav Dimitrov, student budownictwa, wykorzystał program RSTAB podczas pisania pracy, w której dokonał analizy dachu stadionu. Celem pracy był projekt stadionu, na którym odbywają się mecze futbolowe i sportowe wydarzenia atletyczne, mogącego pomieścić 70'000 widzów. Konstrukcja szkieletowa dachu jest stalową konstrukcją rurową, zbudowaną z 17'791 prętów.