Wyświetlanie składowych naprężeń sprężystych i równoważnych

Wskazówki i porady

W RFEM 5.04.xx możemy graficznie wyświetlać naprężenia normalne i naprężenia styczne prętów (funkcja ta dostępna jest jedynie jeśli posiadamy licencję na moduł dodatkowy RF-STEEL).

W RFEM 5.05.xx, możliwe jest również wyświetlanie składowych naprężeń takich jak naprężenia równoważne (zob. rysunek).

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD