Modyfikowanie powierzchni obrotowych w powierzchnie czworoboczne

Wskazówki i porady

Program RFEM umożliwia modelowanie bardzo złożonych obiektów w szybki sposób poprzez obracanie linii lub pololinii. Jeśli zajdzie potrzeba dokonania zmian w naszym obiekcie, można tego dokonać poprzez powierzchnie czworoboczne. Posiadają one tą zaletę, że zawierają edytowalne linie brzegowe.

W Tabeli 1.4 Powierzchnie, można łatwo zmienić typ powierzchni z obróconej na czworobok wybierając odpowiednią pozycję w kolumnie A. Wygenerowane linie, które były zablokowane, stają się swobodnie edytowalne.

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD