RFEM - Obliczenia konstrukcji MES

Program godny polecenia

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z oprogramowania RFEM oraz ze współpracy z zespołem Dlubal. Tak trzymać!

Maderas Besteiro jest w kontakcie z wieloma inżynierami oraz zespołem naukowców zajmujących się drewnem z uniwersytetu Santiago de Compostela, którzy sobie bardzo chwalą program RFEM.“

Proste modelowanie konstrukcji

„Bardzo lubię pracować z programami Dlubal Software. Generowanie i modyfikacja konstrukcji może przebiegać sprawnie, dzięki:

 • przydatnym funkcjom w menu i mobilności w przestrzeni
 • przejrzystości danych: podczas sprawdzania, dzięki opcjom modyfikowania i transferu danych

Jestem zadowolonym użytkownikiem Dlubal Software.“

Użyteczne narzędzia do szybkiego tworzenia konstrukcji

Wprowadzanie danych ułatwiają użyteczne funkcje pomocnicze oraz narzędzia do generowania modeli konstrukcji wraz z obciążeniami. Między innymi możliwe jest modelowanie nieliniowości prętowych (pełzanie, przerwanie, poślizg, tarcie itp.) mimośrodów dla prętów i powierzchni.

 1. Biblioteka materiałów z parametrami odpowiednimi do obliczeń i wymiarowania

  000013

  Biblioteki materiałów i przekrojów z listą ulubionych

  Obszerne biblioteki materiałów i przekrojów ułatwiają modelowanie konstrukcji szkieletowych i powłokowych. Biblioteki te można filtrować i rozszerzać, dodając własne wpisy. Możliwy jest także import i obliczanie specjalnych przekrojów wygenerowanych w SHAPE-THIN i SHAPE-MASSIVE.


 2. Przekrój teowy

  000014

  Przekroje złożone i hybrydowe

  Program umożliwia definicje przekrojów drewnianych złożonych o kształtach takich jak teownik, dwuteownik czy też przekrojów skrzynkowych. Pojedyncze elementy połączone są w sposób sztywny lub półsztywny. Dodatkowo można utworzyć przekrój hybrydowy. W oddzielnym oknie przyporządkowuje się różne materiały określonym elementom.

 3. Modelowanie graficzne przy użyciu warstw tła

  000015

  Praca z warstwami

  Narzędzia, takie jak uchwycenie obiektu, definiowane przez użytkownika siatki płaszczyzny roboczej i linie pomocnicze, ułatwiają graficzne wprowadzanie danych dotyczących konstrukcji. Pliki DXF można importować jako modele liniowe lub używać jako warstwy tła, pozwalające na bezpośrednie wykorzystanie określonych punktów uchwycenia.

 4. Generowanie hali 3D

  000016

  Użyteczne narzędzia generujące

  Narzędzia generujące ułatwiają wprowadzanie modeli parametrycznych, takich jak ramy, hale, kratownice, schody kręcone, łuki lub dachy. Dodatkowo wiele generatorów pozwala na tworzenie przypadków obciążeń wynikających z ciężaru, śniegu i wiatru.

 5. Edytor równań z listą parametrów

  000017

  Możliwość wprowadzania parametrycznego

  Wydajną pracę z powtarzającymi się systemami konstrukcyjnymi zapewnia wprowadzanie parametryczne. Ten typ wprowadzania można połączyć z techniką określonych linii pomocniczych, które również można parametryzować. Użycie specyficznych parametrów pozwala na szybkie tworzenie konstrukcji, które zostaną następnie użyte ponownie, poprzez dostosowanie tych parametrów do nowych sytuacji.

 6. Kryteria dla wyboru graficznego

  000018

  Proste wybieranie według określonych kategorii

  Program RFEM posiada wiele przycisków do bezpośredniego zmieniania perspektywy oraz płaszczyzny roboczej. W celu ustawienia najlepszego widoku, konstrukcję można powiększać, obracać lub przesuwać. Widoki szczegółowe pozwalają na przejrzyste przedstawianie specyficznych elementów konstrukcji. Nieaktywne obiekty można opcjonalnie wyświetlać w tle jako przezroczyste. Obiekty grupuje się w łatwy sposób, wybierając odpowiednie elementy konstrukcyjne według specjalnych kryteriów.

 7. Modele materiałowe

  000019

  Łatwe wprowadzanie modelu

  Konstrukcję wprowadza się jako model 2D lub 3D. Wstępnie zdefiniowane typy elementów, takie jak dźwigary, kratownice lub pręty rozciągane, ułatwiają definiowanie właściwości elementów. Dla modelowania elementów powierzchniowych dostępnych jest wiele typów powierzchni, m. in. standardowa, ortotropowa, szklana, warstwowa, sztywna oraz membrana.

  Oprócz tego można wybrać następujące modele materiałowe: izotropowy liniowo sprężysty, izotropowy plastyczny -1D/2D/3D, izotropowy nieliniowo sprężysty - 2D/3D, ortotropowy sprężysty - 2D/3D, ortotropowy plastyczny 2D/3D (Tsai-Wu 2D/3D), izotropowy termicznie sprężysty, mur - 2D oraz uszkodzenie izotropowe 2D/3D.

 8. Sztywność sprężyny pręta

  000020

  Nieliniowości prętów i podpór

  Nieliniowości można określać dla prętów i przegubów (uplastycznienie, przerwanie, poślizg itd.) oraz dla podpór (wraz z tarciem). Dodatkowo dostępne są specjalne okna dialogowe, służące do określania sztywności sprężyn słupów i ścian na podstawie danych geometrycznych.

 9. Definiowanie zbioru prętów

  000021

  Zmienne właściwości prętów i powierzchni

  Pręty mogą być utwierdzone mimośrodowo, wparte na podłożu sprężystym lub zdefiniowane jako połączenia sztywne. Mimośrody można definiować również dla powierzchni. W celu ułatwienia określania obciążeń dla kilku prętów, można skorzystać z funkcji łączenia ich w zbiory. Obciążenia węzłowe i liniowe można zamieniać na obciążenia powierzchniowe jak również powierzchnie zamienić na jej składowe lub pręty w powierzchnie. 

 10. Generowanie obciążenia śniegiem według EN 1991-1-3

  000022

  Generowanie obciążenia śniegiem i wiatrem według Eurokodu

  Podczas modelowania konstrukcji szkieletowych dostępne są generatory obciążenia wiatrem według EN 1991-1-4 oraz śniegiem według EN 1991-1-3. Przypadki obciążeń generowane są w zależności od konstrukcji dachu. Inny generator tworzy obciążenie pokrywą (lód). Powtarzające się kombinacje obciążeń można zapisywać jako szablony.

 11. Zmiana numeracji węzłów, linii i prętów

  000023

  Automatyczna zmiana numeracji obiektów

  Numerowanie obiektów konstrukcyjnych takich jak węzły i pręty można dostosowywać do własnych potrzeb. Zmiana numeracji obiektów może być dokonywana automatycznie w zgodzie z wybranymi kryteriami (kierunki osi).

 12. Wydłużanie pręta

  000024

  Łatwe sprawdzanie konstrukcji

  Pręty można wydłużać i dzielić w sposób graficzny. Funkcja sprawdzania konstrukcji szybko wykrywa i usuwa błędy powstałe podczas wprowadzania danych, takie jak powtarzające się węzły lub podwójne pręty. Przecinające się pręty można połączyć automatycznie podczas ich wprowadzania. Funkcja mierzenia pozwala na określenie długości prętów oraz kątów dla prętów i powierzchni.

 13. Określanie pochylenia prętów

  000025

  Różnorodność typów obciążenia

  Dla prętów i obciążeń powierzchniowych dostępne są różne typy obciążeń, takie jak siła, moment, temperatura, wygięcie początkowe, itd. Obciążenia prętowe można przydzielać prętom oraz zbiorom i wykazom prętów. W przypadku użycia imperfekcji, pochylenia i wygięcia początkowe mogą być określane według Eurokodu lub amerykańskiej normy ANSI/AISC 360.

 14. Zaokrąglanie rogów powierzchni

  000026

  Ponowne tworzenie modelu

  Konstrukcję można edytować w trybie renderowania aktywnego. Funkcja "Utwórz ponownie model" przydatna jest podczas dokonywania poprawek małych odchyleń współrzędnych węzła. W celu redukcji ilości osobliwości, można zaprojektować zaokrąglenia lub kąty dla naroży powierzchni.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl