Metoda bezpośredniej analizy i redukcja sztywności

Wskazówki i porady

Wymagania dotyczące obliczeń stateczności konstrukcji podano w normie  AISC 360 – wydanie 14. Rozdział C. Szczegółowo zostały opisane zwłaszcza założenia metody analizy bezpośredniej, zawarte poprzednio w Załączniku 7 do normy AISC 360 – wydanie 13. Metoda ta uznawana jest za alternatywę dla metody długości efektywnej, która z kolei eliminuje konieczność stosowania współczynników długości efektywnej (K) innych niż 1.0.

Według akapitu C2.3(1) wymagane jest, aby w przypadku sztywności osiowej i sztywności na zginanie wszystkich prętów konstrukcyjnych, które zapewniają stateczność konstrukcji, zastosowanie miał współczynnik redukcji sztywności 0.8. Ponadto, norma zaleca, aby ten współczynnik redukcji był stosowany w przypadku wszystkich prętów, bez względu na to, czy biorą udział ich udział w zapewnieniu stateczności, czy nie, celem uniknięcia fałszywego odkształcenia.

Dodatkowo, w przypadku sztywności na zginanie stalowych prętów konstrukcyjnych objętych analizą, należy zastosować współczynnik Τb.  Współczynnik Τb jest funkcją wyrażoną przez wymagany stosunek wytrzymałości osi na ściskanie (Pr) do granicy plastyczności osi (Py).

Program RFEM może w sposób efektywny i dokładny uwzględnić założenia dotyczące redukcji sztywności pręta. W oknie dialogowym ‘Edytować pręt’ i zakładce ‘Modyfikować sztywności’, użytkownik ma opcję wyboru Typu definicji ‘Według AISC 360‑10 C2.3(2)’. Tutaj znajduje się spis wszystkich wcześniej wspomnianych zmiennych, odnoszących się do redukcji sztywności osiowej i sztywności na zginanie.

Współczynnik Τb można ustawić jako ‘Iteracyjnie’, aby program mógł automatycznie określić tą wartość w oparciu o równania C2‑2a i C2‑2b lub, alternatywnie, ‘Ustawić na 1’. Użytkownik musi także określić, czy współczynnik alfa wykorzystany w tych równaniach powinien być oparty na analizie LRFD czy ASD.

Wreszcie, znajduje się tu spis mnożników sztywności osiowej i sztywności na zginanie, ustawionych na 0.8, zgodnie z tym, co określa akapit C2.3(1).

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL AISC 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg ANSI/AISC 360 (Norma amerykańska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL AISC 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg ANSI/AISC 360 (Norma amerykańska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD