Přímá metoda posouzení a redukce tuhosti

Tipy & triky

V normě AISC 360 (14. vydání, kapitola C) se stanoví pravidla pro posuzování stability. Podrobně se popisují zvláště ustanovení týkající se přímé metody posouzení, která byla již dříve uvedena v příloze 7 k 13. vydání normy AISC 360. Zmíněný postup představuje alternativu k metodě náhradního prutu, která naopak přispívá k tomu, že nejsou zapotřebí součinitele vzpěrné délky (K) vyjma 1,0.

V článku C2.3(1) se vyžaduje součinitel 0,8 zmenšující osovou a ohybovou tuhost u všech konstrukčních prvků, které přispívají ke stabilitě konstrukce. Norma dále navrhuje, aby se redukční součinitel uvažoval u všech prutů, ať již přispívají nebo nepřispívají ke stabilitě systému, s cílem zamezit nepřirozeným přetvořením.

Navíc by se měl zohlednit faktor Τb při výpočtu ohybové tuhosti ocelových dílců. Faktor Τb je funkce poměru požadované osové pevnosti v tlaku (Pr) a osové meze kluzu (Py) ratio.

Veškeré tyto návrhy ohledně redukce tuhosti prutů lze účinně a přesně zohlednit v programu RFEM. V dialogu „Upravit prut“, v záložce „Upravit tuhosti“ má uživatel možnost zvolit způsob zadání „Podle AISC 360-10 C2.3(2)“. Zobrazí se tu všechny výše zmíněné proměnné, které se týkají redukce osové a ohybové tuhosti.

Faktor Τb můžeme nastavit na „Iteračně“. Program pak danou hodnotu stanoví automaticky pomocí rovnic C2-2a a C2-2b. Další možností je hodnotu faktoru „nastavit na 1“. Uživatel musí také rozhodnout, zda má součinitel alfa, který je členem těchto dvou rovnic, vycházet z návrhové metody LRFD nebo ASD.

Nakonec se zde uvádí součinitele násobení ohybové a osové tuhosti, které se nastaví na 0,8 v souladu s článkem C2.3(1).

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL AISC 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL AISC 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 480,00 USD