RF-/CONCRETE Columns | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Zaprojektowane pręty są importowane bezpośrednio z programu RFEM/RSTAB. Przypadki obciążeń, kombinacje obciążeń i kombinacje wyników są przypisywane, co powoduje powstanie liniowo-sprężysto określonych sił wewnętrznych na wybranych prętach. Podczas rozważania pełzania należy również zdefiniować obciążenie powodujące pełzanie. Materiały RFEM/RSTAB są wstępnie ustawione, ale można je dostosować w kolumnach RF-/CONCRETE. Biblioteka obejmuje właściwości materiału odpowiedniej normy.

W celu określenia wymaganego zbrojenia podłużnego i ścinanego można łatwo zdefiniować właściwości konstrukcyjne słupów oraz inne szczegóły. Efektywny współczynnik długości ß należy zdefiniować ręcznie, określić automatycznie przez moduł lub zaimportować z modułu dodatkowego RF-STABILITY/RSBUCK .

Projektowanie odporności ogniowej zgodnie z EN 1992-1-2 wymaga na przykład różnych specyfikacji określenie boków przekroju, w których następuje wypalenie.

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD