RF-/CONCRETE Columns | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

Pręty lub zbiory prętów, które mają zostać zwymiarowane, są automatycznie pobierane z programu RFEM/RSTAB do modułu RF/CONCRETE. W celu automatycznego wybrania odpowiednich elementów, można wykorzystać funkcję filtrowania (na przykład, aby wybrać tylko betonowe pręty pionowe) lub można również wprowadzić je ręcznie. Następnie przydziela się przypadki, grupy oraz kombinacje obciążeń powodujące powstanie sił wewnętrznych określanych w sposób liniowo sprężysty na wybranych prętach. Jeżeli ma zostać uwzględnione pełzanie, należy dodatkowo zdefiniować obciążenie powodujące pełzanie.Do modułu są automatycznie pobierane materiały z programu RFEM/RSTAB, które jednak w dowolnym momencie można edytować. W bibliotece znajdują się charakterystyki materiałowe według odpowiedniej normy.

Właściwości konstrukcyjne słupa oraz specyfikacje dla określania wymaganego zbrojenia podłużnego i ścinanego można łatwo definiować.Współczynnik długości efektywnej ß można definiować ręcznie, automatycznie w module RF/CONCRETE lub zaimportować go z modułu dodatkowego RF-STABILITY/RSBUCK.

Dla obliczeń odporności ogniowej według EN 1992-1-2 można wprowadzać szczegółowe specyfikacje, na przykład określenie stron przekroju, na których nastąpi zwęglenie.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD