RF-/CONCRETE Columns | Vstupní data

Funkce programu

Posuzované pruty jsou automaticky převedeny z programu RFEM/RSTAB. Na základě zatěžovacích stavů, kombinací zatížení a kombinací výsledků se pomocí lineárně pružného výpočtu určí vnitřní síly vybraných prutů. Při zohlednění dotvarování betonu je nutné definovat zatížení, které dotvarování způsobuje. Materiály jsou přednastaveny v programu RFEM/RSTAB a mohou se dále upravovat v přídavném modulu RF-/CONCRETE Columns. Databáze materiálů obsahuje materiálové charakteristiky dané příslušnou normou.

Konstrukční vlastnosti sloupu a parametry pro stanovení nutné podélné a smykové výztuže lze snadno definovat. Součinitel vzpěrné délky ß se může zadat ručně, určit automaticky v programu RF-/CONCRETE Columns nebo importovat z přídavného modulu RF-STABILITY/RSBUCK.

Program umožňuje nastavení podrobných údajů pro posouzení požární odolnosti podle EN 1992-1-2, například je možné definovat strany průřezu vystavené požáru.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD