Funkcje RF-STEEL Members

Funkcja produktu

 • Efektywne obliczenia dzięki automatycznej optymalizacji przekrojów walcowanych i spawanych
 • Wybór maksymalnego stopnia wykorzystania przekroju dla procesu optymalizacji
 • Funkcja transferu zoptymalizowanych przekrojów do programu RFEM/RSTAB
 • Analiza wszystkich typów przekrojów cienkościennych z programów RFEM i SHAPE-THIN
 • Wyświetlanie wykresu naprężeń na przekroju
 • Określanie naprężeń normalnych i stycznych
 • Wyniki w postaci składników naprężeń dla określonych typów sił wewnętrznych
 • Określanie naprężeń zastępczych przy wykorzystaniu hipotezy energii odkształcenia (von Mises) lub hipotezy maksymalnych naprężeń stycznych (Tresca)
 • Wyniki dla naprężeń maksymalnych sortowane według przekrojów, prętów i zbiorów prętów
 • Szczegółowe przedstawianie naprężeń we wszystkich punktach naprężeniowych
 • Określanie maksymalnej wartości D s dla każdego punktu naprężeniowego (na przykład podczas analizy zmęczenia materiału)
 • Kolorowe przedstawianie naprężeń i stopni wykorzystania umożliwiające szybki podgląd stref krytycznych lub przewymiarowanych
 • Wykaz materiałów według prętów lub zbiorów prętów
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD