RF-/STEEL Plasticity | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

Moduł RF-/STEEL Plasticity jest w pełni zintegrowany z RF-/STEEL EC3. Dane można wprowadzać w taki sam sposób, jak w przypadku normalnych obliczeń w RF-/STEEL EC3. Jednak konieczna jest aktywacja plastycznego projektowania przekrojów w ustawieniach szczegółowych (patrz rysunek).

.
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Plasticity 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3

Projektowanie plastyczne przekrojów zgodnie z metodą PIFM i sympleksową

Cena pierwszej licencji
850,00 USD