RF-/TIMBER CSA | Wyniki

Funkcja produktu

Wyniki wyświetlane są w przejrzystych tabelach. Dostępne są również wszystkie wartości pośrednie (np. główne siły wewnętrzne, współczynniki korygujące itd.), dzięki czemu obliczenia stają się bardziej przejrzyste. Wyniki ułożone są według przypadków obciążeń, przekroi, prętów i zbiorów prętów. W przypadku niepowodzenia obliczeń, odpowiednie przekroje można zmodyfikować dzięki możliwości optymalizacji przekrojów.

Zoptymalizowane przekroje można wysłać do programu RFEM/RSTAB, gdzie mogą być ponownie przeliczone. Stopień wykorzystania przedstawiany jest graficznie przy użyciu różnych kolorów na modelu w programie RFEM/RSTAB, dzięki czemu przewymiarowane lub krytyczne obszary konstrukcji można bardzo łatwo zauważyć.

Oprócz tego wykresy wyników dla określonych prętów i zbiorów prętów pozwalają na ocenę wyników dla wybranych elementów. Dane wejściowe oraz tabele wyników wraz ze wszystkimi szczegółami obliczeń i rysunkami można włączać do protokołu wydruku programu RFEM/RSTAB. W ten sposób powstaje kompletna i zrozumiała dokumentacja. Zawartość protokołu wydruku i zakres danych wyjściowych dla każdej analizy mogą być dobrane indywidualnie.

RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER CSA 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów drewnianych i zbiorów prętów wg CSA 086-14 (Norma kanadyjska)

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD