RF-/TIMBER CSA | Výsledky

Funkce programu

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky v přehledně uspořádaných tabulkách. Všechny mezihodnoty (jako jsou rozhodující vnitřní síly, součinitele přizpůsobení apod.) jsou ve výsledcích zahrnuty a přispívají k názornosti posouzení. Výsledky jsou řazeny po zatěžovacích stavech, průřezech, prutech a sadách prutů. Pokud výpočet selže, je možné upravit příslušné průřezy v optimalizačním procesu.

V programu RFEM/RSTAB je využití barevně znázorněno v grafickém zobrazení modelu. Tímto způsobem lze rychle rozpoznat kritická nebo předimenzovaná místa průřezu. Specifické vyhodnocení zajišťují také průběhy výsledků, které lze zobrazit na prutu nebo na sadě prutů.

Výstupní protokol může obsahovat nejen tabulky se vstupními daty a výsledky posouzení, ale také všechny grafiky. Tímto způsobem je zajištěna přehledná a názorná dokumentace. Navíc je k dispozici možnost podrobného nastavení obsahu protokolu a rozsahu výstupních dat pro jednotlivá posouzení.

RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER CSA 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle CSA 086-14

Cena za první licenci
1 120,00 USD