RF-/TIMBER CSA | Výsledky

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Funkce

7. července 2015

000253

Výsledky

Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky v přehledně uspořádaných tabulkách. Všechny mezihodnoty (jako jsou rozhodující vnitřní síly, součinitele přizpůsobení apod.) jsou ve výsledcích zahrnuty a přispívají k názornosti posouzení. Výsledky jsou řazeny po zatěžovacích stavech, průřezech, prutech a sadách prutů. Pokud výpočet selže, je možné upravit příslušné průřezy v optimalizačním procesu.

V programu RFEM/RSTAB je využití barevně znázorněno v grafickém zobrazení modelu. Tímto způsobem lze rychle rozpoznat kritická nebo předimenzovaná místa průřezu. Cílené vyhodnocení zajišťuje zobrazení průběhu výsledků na prutu nebo sadě prutů.

Výstupní protokol může obsahovat nejen tabulky se vstupními daty a výsledky posouzení, ale také všechny grafiky. Tímto způsobem je zajištěna přehledná a názorná dokumentace. Navíc je k dispozici možnost podrobného nastavení obsahu protokolu a rozsahu výstupních dat pro jednotlivá posouzení.

Napište komentář...

Napište komentář...

RFEM
RF-TIMBER CSA 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle CSA 086-14

Cena za první licenci
1 120,00 USD