RX-TIMBER Brace | Funkcje programu

Funkcja produktu

 • Obliczanie następujących konstrukcji dachowych:
  • Dach jednospadowy
  • Dach dwuspadowy
  • Dach zakrzywiony
 • Wszystkie kształty dachu pozwalają na wybieranie dowolnych stężeń. Dostępne są ich następujące typy:
  • Krzyżulce zstępujące
  • Krzyżulce wstępujące
  • Skratowanie typu x ze słupkami
  • Skratowanie typu x bez słupków
  • Krzyżulce z pasami stalowymi (pręty rozciągane)
 • Rzędy okien w kalenicy można uwzględniać poprzez wybór wewnętrznej części pośredniej.
 • Aktualnie dostępne są następujące załączniki krajowe do obliczeń według EC 5:
  •  PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polska)
  • United Kingdom BS EN 1995-1-1/NA:2009-10 (Wielka Brytania)
  •  DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (Niemcy)
  •  ÖNORM B 1995-1-1:2015-06 (Austria)
  • Belgium NBN EN 1995-1-1/ANB:2012-07 (Belgia)
  •  CSN EN 1995-1-1:2009-07 (Czechy)
  •  DK EN 1995-1-1/NA:2011-12 (Dania)
  •  SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finlandia)
  •  NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Francja)
  •  UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Włochy)
  •  NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Holandia)
  •  STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Słowacja)
  •  SIST EN 1995-1-1/A101:2006-03 (Słowenia)
  •  SS EN 1995-1-1 (Szwecja)
 • Łatwe wprowadzanie geometrii przy pomocy rysunku pomocniczego
 • Automatyczne generowanie obciążeń wiatrem
 • Automatyczne tworzenie wymaganych kombinacji dla stanu granicznego nośności i użytkowalności oraz obliczeń odporności ogniowej
 • Dowolny wybór przypadków obciążeń, które zostaną użyte
 • Obszerna biblioteka materiałów, którą można samemu rozszerzać
 • Obszerna biblioteka obciążeń stałych
 • Przydzielanie konstrukcji szkieletowych do klas użytkowalności oraz określanie kategorii klas użytkowalności
 • Określanie stopni wykorzystania, sił podporowych oraz deformacji
 • Ikonka informująca o powodzeniu lub niepowodzeniu obliczeń
 • Kolorowe oznaczenia stopni wykorzystania przekrojów w tabelach wyników
 • Bezpośredni eksport danych do MS Excel
 • Interfejs DXF do tworzenia dokumentacji produkcji w systemie CAD
 • Program dostępny w języku niemieckim, angielskim oraz czeskim
 • Protokół wydruku wraz ze wszystkimi wymaganymi obliczeniami przygotowywany jest dla inżyniera testów w językach:
  • niemieckim
  • angielskim
  • francuskim
  • włoskim
  • hiszpańskim
  • rosyjskim
  • czeskim
  • polskim
  • portugalskim
 • Podczas obliczeń w stanie granicznym nośności, moduł RX-TIMBER Brace dzieli sztywność przegubów przez częściowy współczynnik bezpieczeństwa. Obliczenia w stanie granicznym użytkowalności prowadzone są przy użyciu sztywności średniej. Ponadto można oddzielnie ustawiać wartości graniczne dla nośności i dla użytkowalności.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Brace 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie stężeń dla konstrukcji szkieletowych według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD