Moduł dodatkowy RF-/DEFORM dla RFEM/RSTAB

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Analiza deformacji i ugięć dla prętów i zbiorów prętów

Moduł dodatkowy RF-/DEFORM przeprowadza analizę deformacji pojedynczych prętów oraz całych zbiorów prętów.

Dozwolone odkształcenia graniczne można ustawiać indywidualnie w odniesieniu do nieodkształconego układu lub do przemieszczonych końców prętów.

 1. Funkcje programu

  • Analiza ugięcia dla prętów i zbiorów prętów
  • Graficzny sposób wyboru pojedynczych prętów i zbiorów prętów do obliczeń
  • Odkształcenia graniczne odnoszące się do globalnych, miejscowych lub wynikowych kierunków prętów
  • Odkształcenia graniczne odnoszące się do długości pojedynczych prętów, prętów ciągłych lub specyfikacji bezwzględnych wartości deformacji
  • Analiza deformacji dla wartości ekstremalnych z różnych oddziaływań
  • Możliwość zastosowania różnych przypadków obliczeniowych
  • Dowolny i niezależny od programu RFEM/RSTAB wybór jednostek dla długości i deformacji
  • Możliwość włączenia analizy deformacji do globalnego protokołu wydruku programu RFEM/RSTAB
 2. Wyniki: Analiza deformacji dla głównych prętów i zbiorów prętów

  Wprowadzanie danych

  Dane potrzebne do obliczeń wprowadza się w dwóch osobnych tabelach, a dzięki przejrzystemu przeglądowi danych, praca z modułem jest łatwa i przyjemna.

  Na początku należy zdefiniować oddziaływania, które mają zostać poddane analizie. Następnie, ręcznie lub graficznie, określa się pręty i zbiory prętów oraz przydziela się odpowiednie dopuszczalne odkształcenia graniczne.

  Deformacje można ustawiać w odniesieniu do odkształconych końców prętów lub do nieodkształconego układu.

 3. Obliczenia

  Jeżeli nie są dostępne wyniki dla oddziaływań, które mają zostać poddane analizie, moduł RF-/DEFORM automatycznie rozpocznie obliczenia w programie RFEM/RSTAB, w celu określenia deformacji przy użyciu ustawień parametrów obliczeniowych zdefiniowanych w programie.

  Następnie program określi deformacje względne prętów i zbiorów prętów wybranych do obliczeń.

 4. Wymiarowanie

  RF-/DEFORM porównuje względne i bezwzględne deformacje z odpowiednimi wartościami granicznymi w przejrzyście ułożonych tabelach. W ten sposób można szybko ocenić wyniki obliczeń.

  Jeżeli obliczenia prętów lub zbioru prętów nie powiodły się, program podświetli odpowiedni element. Obliczenia przeprowadzone przez moduł RF-/DEFORM można włączyć do protokołu wydruku w taki sam sposób, jak dane z programu RFEM/RSTAB.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

CENA za RFEM (netto)

 • RF-DEFORM 5.xx

  220,00 USD

 • Kolejna licencja

  225,00 USD

CENA za RSTAB (netto)

 • DEFORM 8.xx

  220,00 USD

 • Kolejna licencja

  225,00 USD

RSTAB
RSTAB 8.xx

Program główny

Program do obliczania konstrukcji szkieletowych

RFEM
RFEM 5.xx

Program główny

Obliczenia konstrukcji MES

RSTAB
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów

RFEM
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według EC 3

RSTAB
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według EC 3

RFEM
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, powłok) z betonu zbrojonego

RSTAB
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności dla konstrukcji szkieletowych

RFEM
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

RFEM
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

RFEM
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

RFEM
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Odkształcenia początkowe konstrukcji oraz imperfekcje zastępcze dla obliczeń nieliniowych

RFEM
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie drewnianych prętów i zbiorów prętów