Moduł dodatkowy RF-/DEFORM dla RFEM/RSTAB

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Analiza deformacji i ugięć dla prętów i zbiorów prętów

Moduł dodatkowy RF-/DEFORM przeprowadza analizę deformacji pojedynczych prętów oraz całych zbiorów prętów.

Dozwolone odkształcenia graniczne można ustawiać indywidualnie w odniesieniu do nieodkształconego układu lub do przemieszczonych końców prętów.

 1. Funkcje programu

  • Analiza ugięcia dla prętów i zbiorów prętów
  • Graficzny sposób wyboru pojedynczych prętów i zbiorów prętów do obliczeń
  • Odkształcenia graniczne odnoszące się do globalnych, miejscowych lub wynikowych kierunków prętów
  • Odkształcenia graniczne odnoszące się do długości pojedynczych prętów, prętów ciągłych lub specyfikacji bezwzględnych wartości deformacji
  • Analiza deformacji dla wartości ekstremalnych z różnych oddziaływań
  • Możliwość zastosowania różnych przypadków obliczeniowych
  • Dowolny i niezależny od programu RFEM/RSTAB wybór jednostek dla długości i deformacji
  • Możliwość włączenia analizy deformacji do globalnego protokołu wydruku programu RFEM/RSTAB
 2. Wyniki: Analiza deformacji dla głównych prętów i zbiorów prętów

  Wprowadzanie danych

  Dane potrzebne do obliczeń wprowadza się w dwóch osobnych tabelach, a dzięki przejrzystemu przeglądowi danych, praca z modułem jest łatwa i przyjemna.

  Na początku należy zdefiniować oddziaływania, które mają zostać poddane analizie. Następnie, ręcznie lub graficznie, określa się pręty i zbiory prętów oraz przydziela się odpowiednie dopuszczalne odkształcenia graniczne.

  Deformacje można ustawiać w odniesieniu do odkształconych końców prętów lub do nieodkształconego układu.

 3. Obliczenia

  Jeżeli nie są dostępne wyniki dla oddziaływań, które mają zostać poddane analizie, moduł RF-/DEFORM automatycznie rozpocznie obliczenia w programie RFEM/RSTAB, w celu określenia deformacji przy użyciu ustawień parametrów obliczeniowych zdefiniowanych w programie.

  Następnie program określi deformacje względne prętów i zbiorów prętów wybranych do obliczeń.

 4. Wymiarowanie

  RF-/DEFORM porównuje względne i bezwzględne deformacje z odpowiednimi wartościami granicznymi w przejrzyście ułożonych tabelach. W ten sposób można szybko ocenić wyniki obliczeń.

  Jeżeli obliczenia prętów lub zbioru prętów nie powiodły się, program podświetli odpowiedni element. Obliczenia przeprowadzone przez moduł RF-/DEFORM można włączyć do protokołu wydruku w taki sam sposób, jak dane z programu RFEM/RSTAB.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

CENA za RFEM (netto)

 • RF-DEFORM 5.xx

  220,00 USD

 • Kolejna licencja

  225,00 USD

CENA za RSTAB (netto)

 • DEFORM 8.xx

  220,00 USD

 • Kolejna licencja

  225,00 USD