RF-/DEFORM | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Dane dotyczące projektu wprowadza się w dwóch osobnych oknach. Ponieważ moduł RF-/DEFORM jest bardzo przejrzysty, jego obsługa jest bardzo prosta.

Przede wszystkim należy zdefiniować działania, które mają zostać zaprojektowane. Następnie można ręcznie lub graficznie wybrać pręty i zestawy prętów oraz przypisać odpowiednie dopuszczalne odkształcenia graniczne.

Odkształcenia odpowiadają zdeformowanym końcom pręta lub nieodkształconym układowi.

RFEM Inne
RF-DEFORM 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza deformacji i ugięć dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
220,00 USD