RF-/DEFORM | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

000349 20. lipca 2015 Ogólne RF-/DEFORM

Dane potrzebne do obliczeń wprowadza się w dwóch osobnych tabelach, a dzięki przejrzystemu przeglądowi danych, praca z modułem jest łatwa i przyjemna.

Na początku należy zdefiniować oddziaływania, które mają zostać poddane analizie. Następnie, ręcznie lub graficznie, określa się pręty i zbiory prętów oraz przydziela się odpowiednie dopuszczalne odkształcenia graniczne.

Deformacje można ustawiać w odniesieniu do odkształconych końców prętów lub do nieodkształconego układu.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Inne
RF-DEFORM 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza deformacji i ugięć dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
220,00 USD