Moduły dodatkowe do konstrukcji betonowych

Moduł dodatkowy RF-CONCRETE dla programu RFEM

Moduł dodatkowy RF-CONCRETE umożliwia obliczanie stanu granicznego nośności i użytkowalności prętów i powierzchni z betonu zbrojonego.

Dodatkowo istnieje możliwość obliczania odporności ogniowej dla prostokątnych i okrągłych przekrojów.

Moduł dodatkowy CONCRETE dla programu RSTAB

Moduł dodatkowy CONCRETE dla programu RSTAB wymiaruje pręty z betonu zbrojonego.

Obliczenia przeprowadzane są dla zginania jednoosiowego i dwuosiowego z siłą osiową oraz ścinaniem i skręcaniem.

Moduł dodatkowy RF-/CONCRETE Columns dla programu RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/CONCRETE Columns do obliczania stanu granicznego nośności ściskanych przekrojów prostokątnych i okrągłych według metody słupa modelowego (metoda bazująca na metodzie nominalnej krzywizny).

Moduł dodatkowy RF-CONCRETE NL dla programu RFEM

Moduł dodatkowy RF-CONCRETE NL umożliwia fizyczną i geometryczną analizę nieliniową belek i płyt z betonu zbrojonego.

Moduł dodatkowy RF-CONCRETE Deflect dla programu RFEM

Moduł dodatkowy RF-CONCRETE Deflect pozwala na analizę ugięć konstrukcji płytowych z betonu zbrojonego.

Moduł dodatkowy RF-PUNCH Pro dla programu RFEM

Moduł dodatkowy RF-PUNCH Pro umożliwia wymiarowanie na przebicie płyt podpartych na słupach.

EC2 dla RFEM/RSTAB Rozszerzenie modułu

EC2 dla RFEM stanowi dodatkową możliwość wymiarowania betonu zbrojonego według EN 1992-1-1 (Eurokod 2) wraz ze zintegrowanymi załącznikami krajowymi (ZK) dla różnych modułów dodatkowych.

DIN 1045-1 dla RFEM/RSTAB Rozszerzenie modułu

Dzięki zaawansowanym ustawieniom  DIN 1045-1 dla RFEM/RSTAB można poszerzyć zbiór norm do wymiarowania betonu zbrojonego o niemiecką normę DIN 1045-1:2008 w różnych modułach dodatkowych.

SIA 262 dla RFEM/RSTAB Rozszerzenie modułu

Rozszerzenie SIA 262 dla RFEM/RSTAB umożliwia wymiarowanie betonu zbrojonego według normy szwajcarskiej SIA 262 w różnych modułach.

ACI 318 dla RFEM/RSTAB Rozszerzenie modułu

Rozszerzenie ACI 318 dla RFEM/RSTAB umożliwia wymiarowanie betonu zbrojonego według amerykańskiej normy ACI 318 w różnych modułach dodatkowych.

CSA A23.3 dla RFEM/RSTAB Rozszerzenie modułu

CSA A23.3 dla RFEM/RSTAB rozszerza zakres norm dla wymiarowania betonu zbrojonego za pomocą normy kanadyjskiej CSA A23.3‑14 dla różnych modułów dodatkowych.

GB 50010 dla RFEM/RSTAB Rozszerzenie modułu

Rozszerzenie modułów dodatkowych GB 50010 dla RFEM/RSTAB umożliwia wymiarowanie konstrukcji betonowych według GB 50010-2010: Norma do wymiarowania konstrukcji betonowych, 1 edycja, lipiec 2011, w różnych modułach.

Moduł dodatkowy RF-/FOUNDATION Pro dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/FOUNDATION Pro służy do wymiarowania fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych dla wszystkich sił podporowych powstających w modelu.

Moduł dodatkowy RF-TENDON dla RFEM

RF-TENDON określa układ kabli w elementach prętowych betonowych oraz określa zastępcze siły sprężające. Moduł ten stanowi pierwszy krok w analizie betonu sprężonego według EC 2 prowadzonych w dodatkowym module RF-TENDON Design.

Moduł dodatkowy RF-TENDON Design dla RFEM

Moduł RF-TENDON Design służy do wymiarowania prętów z betonu sprężonego w konstrukcjach strunobetonowych i kablobetonowych według EN 1992-1-1 i EN1992-2, na podstawie wyników obliczonych w module RF-TENDON i w programie RFEM

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Wideo produktu: Jak działa oprogramowanie Dlubal Software w przypadku wymiarowania konstrukcji z betonu zbrojonego i sprężonego

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.