Stateczność konstrukcji | RFEM 6 / RSTAB 9

Opis produktu

 • Moduł dodatkowy kategorii „Inne”

Rozszerzenie do analizy stateczności według metody wartości własnych i metodą przyrostową

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Doskonałe połączenie

„Dodatkowy moduł RFEM RF-STABILITY stanowi idealne połączenie z RWIND Simulation. Dzięki RF-STABILITY mogę wykonać analizę wyboczenia, aby uzyskać dokładne długości efektywne. Korzystając z RWIND Simulation, mogę uzyskać dokładne obciążenia wiatrem. W przypadku konstrukcji o nietypowych kształtach, obliczenia według standardowych norm byłyby zgadywanką... byłyby albo w ogóle nie konserwatywne, albo zbyt konserwatywne. Mój klient jest zadowolony z wyników i jest pod wrażeniem!“

Potrzebujesz przeprowadzić badania stateczności? Dzięki modułowi usztywniającemu można to zrobić niewielkim wysiłkiem. Program określa dla użytkownika współczynniki obciążenia krytycznego i związane z nimi wartości stateczności.


1

Funkcje

 • Obliczenia modeli składających się z elementów prętowych, powłokowych i bryłowych
 • Nieliniowa analiza stateczności
 • Możliwość uwzględniania sił osiowych od wstępnego sprężenia
 • Cztery dostępne solvery do rozwiązywania równań dla efektywnego obliczania różnych modeli konstrukcyjnych
 • Opcjonalne uwzględnianie zmian w sztywności w programie RFEM/RSTAB
 • Wyszukiwanie postaci wyboczeniowych o krytycznym mnożniku obciążenia większym niż zadany przez użytkownika (metoda "przesunięcia")
 • Możliwość określania wektorów własnych dla modeli niestatecznych (w celu zidentyfikowania przyczyny niestateczności)
 • Wizualizacja postaci niestateczności
 • Podstawa określania imperfekcji
2

Wprowadzanie danych

Po przesłaniu do programu przypadku obciążenia lub kombinacji obciążeń, obliczenia stateczności są aktywowane. Można zdefiniować inny przypadek obciążenia, np. B., aby uwzględnić obciążenie początkowe.

Należy określić, czy ma zostać przeprowadzona analiza liniowa czy nieliniowa. W zależności od aplikacji można zastosować metodę obliczeń bezpośrednich, np. B. Według Lanczosa, lub wybrać metodę iteracji ICG. Pręty niezintegrowane z powierzchniami są zazwyczaj wyświetlane jako elementy prętowe z dwoma węzłami ES. Program nie może uchwycić wyboczenia lokalnego pojedynczego pręta z takimi elementami. Z tego powodu istnieje możliwość automatycznego podziału prętów.

3

Obliczenia

W przypadku analizy wartości własnych dostępnych jest kilka metod:

 • Metody bezpośrednie
  • Metody bezpośrednie (Lanczosa [RFEM], pierwiastki z wielomianu charakterystycznego [RFEM], metoda iteracji podprzestrzeni [RFEM/RSTAB], przesunięta iteracja odwrócona [RSTAB]) są odpowiednie dla małych i średnich modeli. Z szybkich metod rozwiązywania problemów należy korzystać tylko w przypadku, gdy komputer posiada dużą ilość pamięci RAM.
 • Metoda iteracji ICG (niekompletny sprzężony gradient [RFEM])
  • Z drugiej strony, ta metoda wymaga tylko niewielkiej ilości pamięci. Wartości własne są określane jedna po drugiej. Może być stosowany do obliczania dużych układów konstrukcyjnych o niewielkiej liczbie wartości własnych.

Rozszerzenie Stateczność konstrukcji umożliwia nieliniową analizę stateczności przy użyciu metody przyrostowej. Analiza ta dostarcza wyniki zbliżone do rzeczywistości również w przypadku konstrukcji nieliniowych. Współczynnik obciążenia krytycznego jest określany poprzez stopniowe zwiększanie obciążeń w podstawowym przypadku obciążenia, aż do osiągnięcia niestateczności. Przyrost obciążenia uwzględnia nieliniowości, takie jak ulegające uszkodzeniu pręty, podpory i fundamenty oraz nieliniowości materiałowe. Po zwiększeniu obciążenia można opcjonalnie przeprowadzić liniową analizę stateczności na ostatnim stabilnym stanie w celu określenia postaci stateczności.

4

Wyniki

Jako pierwsze wyniki program przedstawia współczynniki obciążenia krytycznego. Następnie można przeprowadzić ocenę zagrożenia stabilności. W przypadku modeli z prętami w tabeli wyświetlane są długości efektywne i obciążenia krytyczne prętów.

Za pomocą innych okien wyników można sprawdzić znormalizowane kształty trybu według węzła, pręta i powierzchni. Graficzne wyświetlanie wartości własnych umożliwia ocenę zachowania wyboczenia lub wyboczenia. Ułatwia to wprowadzanie środków zaradczych.

Cena

Cena
1 450,00 EUR

Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.

RSTAB 9

Rozwiązania specjalne

Dwuczęściowe rozszerzenie Optymalizacja i koszty | Szacowanie emisji CO2 znajduje odpowiednie wartości dla sparametryzowanych modeli i bloków za pomocą sztucznej inteligencji (AI) techniką optymalizacji rojem cząstek (PSO) w celu zapewnienia zgodności z powszechnymi kryteriami optymalizacji. Ponadto, rozszerzenie oszacowuje koszty modelu lub emisję CO2 poprzez określenie kosztów jednostkowych lub emisji jednostkowej dla materiałów zdefiniowanych w modelu konstrukcyjnym.

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RSTAB 9
Pushover

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Trzęsienia ziemi mogą mieć znaczący wpływ na odkształcenie budynków. Za pomocą analizy pushover można analizować odkształcenie budynków i porównywać je z oddziaływaniami sejsmicznymi. Rozszerzenie Analiza pushover umożliwia analizę oddziaływań sejsmicznych na konkretny budynek, a tym samym ocenę jego odporności na trzęsienie ziemi.

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR
RFEM 6
Budynek z drewna klejonego krzyżowo (CLT)

Obliczenia

Rozszerzenie Powierzchnie wielowarstwowe umożliwia definiowanie wielowarstwowych konstrukcji powierzchniowych. Obliczenia można przeprowadzić z połączeniem ścinanym lub bez.

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR
RSTAB 9

Time History Analysis for RSTAB 9

Analiza sejsmiczna i dynamiczna

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR