Planowanie BIM

Modelowanie przy pomocy warstw tła

W programach RFEM/RSTAB istnieje możliwość importu plików DXF jako warstwy tła, które ułatwiają tworzenie modelu. W jednym modelu istnieje możliwość wykorzystania dowolnej ich warstw. Ponadto można importować warstwy tła do programu RFEM, w celu ich dostosowania lub utworzenia nowych.

 1. Szczegółowe ustawienia dla importu

  Import warstw

  Przed rozpoczęciem importu należy sprawdzić ustawienia konwersji. Zwykle w programach CAD globalna oś Z skierowana jest do góry. W programie RFEM oś Z skierowana jest do dołu. Z tego powodu kierunek osi Z powinien zostać zmieniony przed importem. Można również dostosować jednostki długości. Oprócz tego można określić odsunięcie, w celu zmiany warstwy w programie RFEM. Co więcej podczas importu plików DXF można wybrać poszczególne warstwy z wykazu warstw.
 2. Warstwy DXF w nawigatorze RFEM

  Używanie warstwy

  Zaimportowana warstwa skoku jest oznaczona na szaro w przestrzeni roboczej. Stanowi ona model liniowy, w którym można teraz wprowadzić węzły, linie i pręty. Równocześnie można wstawiać obiekty w poszczególnych punktach warstwy skoku, przy użyciu aktywnej funkcji Uchwycenie. Warstwy skoku można obrabiać lub usuwać indywidualnie. Program oferuje również funkcję Przesunąć, Obrócić oraz Odbicie lustrzane lub Rozciągnąć.

 3. Warstwy utworzone z modelu RFEM

  Tworzenie warstw skoku

  W formacie DXF przesyłane są jedynie ogólne dane na temat linii znajdujących się w modelu. Dla wszystkich przekrojów używana jest tylko jedna warstwa. Podpory węzłowe, obciążenia itd. nie są pobierane. Dla eksportu konstrukcji z programu RFEM jako modelu liniowego, dostępne są różne ustawienia dla wymiany danych.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Baza informacji | Warstwy tła

 1. Przesunąć/Edytować warstwy tła

  Przesunąć/Edytować warstwy tła

  W programie RFEM i RSTAB, istnieje możliwość importu plików DXF jako warstw tła. Mogą one być jednowymiarowe lub trójwymiarowe. W tym celu, można wykorzystać pliki DXF z innych programów oraz plików DXF wyeksportowanych z RFEM lub RSTAB.

 2. Opcja uchwycenia dla warstw tła

  Opcja uchwycenia dla warstw tła

  W programach RFEM i RSTAB istnieje możliwość importowania warstw tła z pliku DXF. Jeżeli główne węzły w modelu zostały już ustawione, przydatne może być wyłączenie trybu uchwycenia warstw tła.