Analiza statyczno-wytrzymałościowa i BIM

Interfejsy RFEM z Rhino i Grasshopper

Rhinoceros (lub Rhino) to oprogramowanie do tworzenia modeli komputerowych obiektów wszelkiego rodzaju (od dzbanka na herbatę po całe budynki). Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii NURBS (generowanie idealnie gładkich obiektów za pomocą krzywych lub powierzchni), istnieje możliwość tworzenia kształtów bez ograniczeń.

W połączeniu z wtyczką Grasshopper, użytkownik może nadać konstrukcjom własne parametry za pomocą prostego i czytelnego interfejsu. Dzięki temu pakiet jest interesujący dla architektów i inżynierów.

Interfejsy z Rhino i Grasshopper są w RFEM ustawione domyślnie.

  1. RFEM Interfaces to Rhino & Grasshopper

    Interfejs Rhino

    Linie i powierzchnie zawierające otwory można importować do oraz eksportować z RFEM. Możliwość importu i eksportu obejmuje następujące rodzaje linii: linia, polilinia, łuk, okrąg, elipsa, parabola oraz linia typu NURBS. Ponadto, import i eksport obejmuje następujące rodzaje powierzchni: płaszczyzna, powierzchnia obrócona i powierzchnia typu NURBS.

  2. RFEM Interfaces to Rhino & Grasshopper

    Eksport

    Podczas korzystania z interfejsu, w programie Grasshopper aktywowana zostaje zakładka Dlubal, zawierająca trzy opcje. Opcja "Powierzchnie" umożliwia dodawanie właściwości powierzchni Dlubal Software (materiał, grubość, typ sztywności powierzchni) dla modeli 2D. Dzięki opcji "Pręt", użytkownik może dodać konkretne właściwości prętów (materiał, przekrój, obrót) dla importowanych linii i krzywych. Trzecia opcja pozwala na bezpośredni eksport do RFEM.