Kwestie prawne

Status: 02/2019

 • Informacje prawne

Ochrona danych - Google Maps

1

Integracja Google Maps

Na naszych stronach korzystamy z usług Google Maps:

To umożliwia nam wyświetlanie interaktywnych map, zintegrowanych bezpośrednio ze stroną, a także umożliwia Państwu wygodne korzystanie z funkcji mapy. 

2

Podstawa prawna

Podstawą prawną wykorzystania Google Maps w związku z lokalizacjami Dlubal jest Art. 6 (1) zd. 1 lit. f GDPR.

Podstawą prawną wykorzystania Google Maps w opracowaniu stref obciążenia śniegiem, wiatrem i trzęsieniem ziemi jest Art. 6 (1) zd. 1 lit. b GDPR.
3

Gromadzenie danych przez Google

Google śledzi informacje na temat użytkownika, wraz z podstronami, odwiedzanymi podczas przeglądania tej strony. Dane wspomniane w Sekcji 5 Ochrona danych - Podstawowe informacje zostaną również przeniesione. Informacja taka jest zapisana przez cały czas, nawet wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany do konta Google. Kiedy użytkownik jest zalogowany na koncie Google, zebrane dane są powiązane z tym kontem. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie powiązania tych danych z profilem w Google, on/a musi wylogować się z konta przed skorzystaniem z usługi.

Google przechowuje dane powiązane z profilami użytkownika w celach związanych z reklamą, marketingiem i/lub personalizacją swojej strony. Analiza taka obejmuje wszystkich użytkowników (wraz z użytkownikami niezalogowanymi na koncie Google), w celu utworzenia ukierunkowanej reklamy oraz informowania pozostałych użytkowników o aktywności na tej stronie. Użytkownicy maja prawo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych powiązanych z profilami użytkowników, poprzez bezpośredni kontakt z Google. Firma Dlubal Software nie ponosi odpowiedzialności za gromadzenie takich danych.
4

Cel i zakres gromadzenia danych

Pozostałe informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych użytkownika przez dostawcę wtyczki, są dostępne w zapisach polityki prywatności dostawcy. Więcej informacji na temat praw użytkowników, a także na temat opcji ustawień pomocnych w ochronie prywatności znajdziecie Państwo tutaj: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Google przetwarza także Państwa dane osobowe w USA, co podlega ochronie w ramach Tarczy Prywatności EU-US: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
5

Cel gromadzenia danych przez firmę Dlubal Software podczas korzystania z map stref obciążenia śniegiem, wiatrem i trzęsieniem ziemi

Strona Strefy obciążenia śniegiem, wiatrem i trzęsieniem ziemi umożliwia wyszukiwanie stref obciążeń na podstawie dynamicznych map w Google Maps.
Wyszukiwanie jest możliwe poprzez kliknięcie w interaktywną mapę na stronie Strefy obciążenia śniegiem, wiatrem i trzęsieniem ziemi.
Ponadto, firma Dlubal Software oferuje usługę online, która można wykorzystać do utworzenia adresu URL. Adres URL wyświetli także wyniki dla wyszukiwania stref obciążeń.

Narzędzie online do geolokalizacji, które wykorzystuje Google Maps, nie jest bezpłatne.

Dlubal Software GmbH oferuje użytkownikom możliwość bezpłatnego wyszukiwania stref obciążeń konkretną ilość razy, w celu przetestowania. Aby potwierdzić wykorzystanie opcji przez użytkownika, Dlubal Software zapisuje ilość wyszukiwań przez każdego użytkownika, aby zapobiec wykorzystaniu opcji bezpłatnego testowania usługi online w niewłaściwy sposób.

Kiedy liczba bezpłatnych wyszukiwań zostanie wyczerpana, użytkownik może zakupić pakiet usług online lub zalogować się na odpowiednie konto Dlubal, jeżeli firma wcześniej zakupiła taki pakiet. W pakiecie obejmującym narzędzie do geolokalizacji, w ramach powiązanego konta Dlubal aktywowana zostaje odpowiednia ilość wyszukiwań.

Aby naliczać ilość wyszukiwań, Dlubal Software GmbH zapisuje liczbę wyszukiwań każdego użytkownika, powiązanego z firmą i podsumowuje je, w celu określenia pozostałej liczby zakupionych wyszukiwań.

6

Zakres danych gromadzonych przez Dlubal Software podczas korzystania z map stref obciążenia śniegiem, wiatrem i trzęsieniem ziemi

Dlubal Software zapisuje, podczas korzystania z narzędzie do geolokalizacji, dane podane poniżej.

Dane powiązane z użytkownikiem:

 • Data i adres, z którego użytkownik korzystał z narzędzia do geolokalizacji
 • Adres IP
 • Jeżeli podczas korzystania z narzędzia użytkownik był zalogowany, dodatkowo zapisujemy poniższe dane:
  • Adres email użytkownika
  • Numer referencyjny użytkownika w naszym systemie CRM

Dane techniczne:

 • Liczba bezpłatnych wyszukiwań w ramach konta firmowego
 • Liczba wyszukiwań wykorzystanych oraz pozostałych do wykorzystania w narzędziu do geolokalizacji, które zostały zakupione przez firmę
 • Numer referencyjny wyszukiwania w narzędziu do geolokalizacji
 • Strefa obciążenia, mapa stref obciążeń oraz ID
 • Typ strefy obciążenia (śniegiem, wiatrem lub trzęsieniem ziemi)
 • Norma i załącznik/Tabela
 • Szerokość, długość i wysokość geograficzna
 • Ulica, miasto, kod pocztowy i kraj wyszukiwanej lokalizacji

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

W przypadku dalszych pytań dotyczących naszych informacji dotyczących ochrony danych i przetwarzania danych osobowych, można również skontaktować się bezpośrednio z naszym wewnętrznym inspektorem ochrony danych lub wysłać do nas wiadomość e-mail na adres datenschutz@dlubal.com .

Nasz inspektor ochrony danych jest również dostępny w przypadku wniosków o udzielenie informacji, sugestii lub skarg dotyczących ochrony danych.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225