Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej dla obiektów kubaturowych

Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej dla obiektów kubaturowych

Niezależnie od tego, czy jest to budynek mieszkalny, szkoła, czy też zupełnie inny projekt - dzięki programom do analizy statyczno-wytrzymałościowej firmy Dlubal Twoje budynki mogą być wykonane ze zbrojonego betonu, stali i drewna. W programach RSTAB i RFEM można obliczać i wymiarować modele zarówno statycznie, jak i dynamicznie.

Odpowiednie rozszerzenia umożliwiają przeprowadzanie analiz stateczności oraz obliczeń nośności, użytkowalności i ochrony przeciwpożarowej.

  • Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej dla budynków
  • Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej dla budynków
  • Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej dla budynków
  • Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej dla budynków
  • Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej dla budynków
  • Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej dla budynków

Analiza statyczno -wytrzymałościowa oparta na MES

Skuteczny program do analizy statyczno- wytrzymałościowej RFEM 6 firmy Dlubal stanowi podstawę modułowej rodziny programów, którą można wybierać i łączyć zgodnie z konkretnymi wymaganiami. W programie głównym RFEM można zdefiniować konstrukcję, materiały i oddziaływania płaskich i przestrzennych konstrukcji płytowych, płytowych, powłokowych i prętowych. Możliwe są również systemy mieszane, podobnie jak obróbka elementów objętościowych i stykowych.

Dołącz do naszej entuzjastycznej bazy klientów!

Oprogramowanie do obliczeń konstrukcji szkieletowych

Skorzystaj z oprogramowania Dlubal do przestrzennej analizy ram i kratownic, RSTAB 9 , jeśli potrzebujesz specjalnego rozwiązania dostosowanego do konstrukcji z belek, ram i kratownic. Ze względu na swoją specjalizację jest jeszcze łatwiejszy w użyciu niż program RFEM. Od lat program ten jest pierwszym wyborem inżynierów konstrukcyjnych, jeśli chodzi o modele konstrukcyjne wyłącznie prętów.

Rozszerzenia i moduły dodatkowe do wymiarowania obiektów kubaturowych

Podczas projektowania budynków firma Dlubal oferuje szeroki wybór dodatków. W zależności od użytego materiału, wybierz dodatek dla branży konstrukcji stalowych, konstrukcji litych lub konstrukcji drewnianych , aby przeprowadzić dokładne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe.

Analiza dynamiczna

Aby Twoje budynki były bezpieczne nawet podczas burzy, dostępne są rozszerzenia Analiza dynamiczna dla programu RFEM 6/RSTAB 9 . Za ich pomocą można wykonywać obliczenia sejsmiczne, analizy drgań budynków, posadowienia maszyn, analizę częstotliwości drgań własnych dla mostów i kominów oraz wiele innych obliczeń dynamicznych.

Analiza geotechniczna z wykorzystaniem MES

Rozszerzenie Analiza geotechniczna dla programu RFEM 6 ułatwia pracę poprzez określanie bryły gruntu, która ma zostać przeanalizowana, na podstawie właściwości pobranych z próbek gruntu. Osiągnij wysoką jakość analizy statyczno-wytrzymałościowej budynków dzięki realistycznemu określeniu warunków gruntowych (interakcja grunt-konstrukcja).

Tworzenie, analiza i ocena modeli budynków

Rozszerzenie Model budynku dla programu RFEM 6 umożliwia definiowanie i manipulowanie budynkiem za pomocą kondygnacji. Ogromną zaletą jest możliwość ich późniejszej i elastycznej korekty. Informacje o kondygnacjach i całym modelu (środek ciężkości) wyświetlane są w formie tabelarycznej i graficznej.

Uwzględnienie etapów budowy

Śledź przebieg procesu budowy dzięki rozszerzeniu Analiza etapów budowy (CSA) dla programu RFEM 6. W programie RFEM umożliwia to uwzględnienie procesu wnoszenia konstrukcji (prętów, powierzchni i brył). Unikaj potencjalnych błędów podczas obliczania całych modeli. Mogą one łatwo powstać, gdy pominiemy wpływ procesu budowlanego. Dzięki temu przydatnemu rozszerzeniu można analizować wpływy i uwzględniać je aż do etapu projektowania konstrukcji.

Interfejsy do wymiany danych

Oprogramowanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal można bezproblemowo zintegrować z procesem modelowania informacji o budynku (BIM). Za pomocą różnych interfejsów można wymieniać dane z cyfrowych modeli budynków z programami RFEM lub RSTAB .

Za pomocą usługi sieciowej (interfejs programowalny) można odczytywać i zapisywać dane z lub do programów RFEM i RSTAB .

Pomoc techniczna i szkolenia

Obsługa klienta jest jednym z fundamentów filozofii firmy Dlubal. Zapewniamy wsparcie w codziennej pracy.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebujesz porady w sprawie wyboru produktów do swoich projektów? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia strony FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 884 794 700

[email protected]

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Znajdź do pobrania różne modele do analizy statyczno-wytrzymałościowej budynków, które można wykorzystać do celów szkoleniowych lub do własnych projektów.

Instrukcja online | RFEM 6

Instrukcje obsługi

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

RFEM 5
RFEM

Program główny

Program główny RFEM 5 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń. Może być wykorzystywany do analizy zarówno konstrukcji płaskich jak i przestrzennych składających się z prętów, płyt, ścian i powłok. Program umożliwia również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 350,00 EUR
RSTAB 8
RSTAB

Program główny

Oprogramowanie inżynierskie do wymiarowania konstrukcji ramowych, belkowych i kratownicowych, a także do przeprowadzania liniowych i nieliniowych obliczeń sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 850,00 EUR
RFEM 5
RF-CONCRETE

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni żelbetowych (płyty, ściany, konstrukcje powierzchniowe, powłoki)

Cena pierwszej licencji
1 000,00 EUR
RSTAB 8
CONCRETE (en)

Moduł dodatkowy

Linear and nonlinear analysis of reinforced concrete members with reinforcement concept

Cena pierwszej licencji
900,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Analiza wyboczenia giętno-skrętnego zgodnie z teorią drugiego rzędu oraz z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
1 100,00 EUR
RFEM 5
RF-TIMBER Pro  (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie drewna zgodnie z Eurokodem 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR