Analiza etapu budowy

Pobierz swój model do analizy statyczno-wytrzymałościowej i zaimportuj go do programu Dlubal Software!

  • Modele do pobrania

Model do pobrania

27. października 2021

002778

RFEM 6

3d

Pręty | Powierzchnie

Budynki | Beton

Opis

Część konstrukcji żelbetowej budynku. Po pomyślnym zakończeniu obliczeń wyniki poszczególnych etapów konstrukcji można przeglądać graficznie oraz w tabelach w programie RFEM. Etapy budowy można uwzględnić w kombinatoryce, a także podczas wymiarowania.

Model zastosowany w

Słowa kluczowe

Przesunięcie CSA Budynek

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 130x
  • Pobrane 19x
  • Zaktualizowane 26. listopada 2021

Wyłączenie odpowiedzialności

Modele do pobrania

Ten model do analizy statyczno -wytrzymałościowej można pobrać i wykorzystać w celach szkoleniowych lub w swoich projektach. Nie gwarantujemy jednak, że model jest poprawny i kompletny.