Wykresy czasowe jako funkcje

Wskazówki i porady

W RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations można definiować wykresy czasowe bezpośrednio jako funkcje. Parametr t jest zarezerwowany dla kroków czasowych. Kolejne parametry można definiować w oknie dialogowym ‘Edytować parametry’, a następnie wykorzystać je w module RF‑/DYNAM.

Maksymalny krok czasowy określa ile zostanie wygenerowanych wartości. Wartości można eksportować do aplikacji Excel lub zapisać w bazie danych. Należy pamiętać aby wcześniej dostosować długość kroku czasowego.

Linki

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD