Podejście 2 * Zgodnie z EN 1997-1

Wskazówki i porady

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Dzięki RF-/FOUNDATION Pro, możliwe jest przeprowadzenie obliczeń geotechnicznych pojedynczego fundamentu zgodnie z EN 1997-1 w RFEM 5 lub RSTAB 8. W zależności od ustawień w Załączniku krajowym w module dodatkowym można określić nośność przy użyciu Metody 2 lub 3 zgodnie z EN 1997-1 do Wersji x.04.0108.

Z wersji programu x.05.0018 do obliczenia rezystancji łożyska istnieje dodatkowe Podejście 2 *.

Zasadnicza różnica pomiędzy Podejście 2 a Podejście 2 * polega na tym, że podczas definiowania rezystancji toczenia zgodnie z Podejście 2 * stosowane są charakterystyczne wartości obciążenia. Ma to korzystny wpływ na mimośród i nachylenie obciążenia zastosowane w równaniu rezystancji łożyska.

W sekcji Parametry załącznika krajowego można wybrać metodę obliczania rezystancji dla łożyska (patrz rysunek). Dostępność poszczególnych podejść zależy od załącznika krajowego wybranego w oknie 1.1.

Program automatycznie określa obciążenia charakterystyczne jako wartości początkowe dla każdej kombinacji obciążeń, wprowadzone w oknie 1.4 w opcji Konstrukcje (STR) i Geotechniczne (GEO), w celu określenia rezystancji łożyska za pomocą Podejścia 2 *.

Podsumowując, w przypadku istotnie mimośrodowych sytuacji załadunkowych można zastosować metodę 2 * w celu uzyskania efektywnych wymiarów fundamentu, jeżeli wymiar niestateczności gruntu jest istotny dla wymiarów fundamentu.

Słowa kluczowe

Podejście 2 Metoda wymiarowania: FOUNDATION Zniszczenie podłoża Ciśnienie kontaktowe Inżynieria geotechniczna

Linki

Kontakt

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD