Belki łukowe

Wskazówki i porady

Oprócz belek prostych, czasami koniecznym jest obliczenie lub zaprojektowanie w programie RSTAB również belek łukowych lub okragłych. W tym celu możemy skorzystać ze specjalnej funkcji, którą znajdziemy w menu "Narzędzia" -> "Generować model - Pręty" -> "Okrąg". Za jej pomocą można łatwo wygenerować okrąg lub łuk okręgu. Najważniejszym parametrem jest tutaj liczba nowych węzłów, która wpływa na dokładność rezultatów.

Rysunek przedstawia różnicę pomiędzy trzema odcinkami (cztery nowe węzły) a 15 odcinkami (16 nowych węzłów) w rozkładzie momentów. Teoretycznie moment powinien wynosić zero. Widać jednak, że mamy do czynienia z tzw. „pikami“ w miejscach występowania przejść pomiędzy segmentami, w przypadku trzech odcinków. W przypadku 15 odcinków, „piki“ są już znacznie mniejsze.

Linki

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD