Zmienne właściwości prętów i powierzchni

Funkcja produktu

000021

22. września 2015

Modelowanie | Konstrukcja RFEM RSTAB

Pręty mogą być utwierdzone mimośrodowo, wparte na podłożu sprężystym lub zdefiniowane jako połączenia sztywne. Mimośrody można definiować również dla powierzchni. Funkcja łączenia prętów w zbiory ułatwia określanie obciążeń dla kilku prętów.

W programie RFEM istnieje także możliwość definiowania mimośrodów powierzchni. Obciążenia węzłowe i liniowe można zamieniać na obciążenia powierzchniowe jak również powierzchnie zamienić na jej składowe lub pręty w powierzchnie.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD