Proste stosowanie imperfekcji

Funkcja produktu

000094 22. września 2015 Modelowanie | Konstrukcja RSTAB SUPER-RC

Imperfekcje można stosować na prętach oraz zbiorach i wykazach prętów. Numeracja pretów nie ma przy tym znaczenia. Dodatkowy moduł SUPER‑RC pozwala na wielokrotną kombinację kilku konstrukcji oraz łączenie przypadków obciążeń z różnych plików. W ten sposób można określać różne etapy konstrukcyjne.

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB Inne
SUPER-RC 8.xx

Moduł dodatkowy

Superpozycja wyników z różnych etapów konstrukcji ze zmiennymi warunkami konstrukcji i obciążenia

Cena pierwszej licencji
220,00 USD