CONCRETE | Wyniki

Funkcja produktu

Po zakończeniu obliczeń, moduł CONCRETE wyświetla wyniki dla zbrojenia wymaganego w przejrzyście ułożonych tabelach wraz z jego przedstawieniem graficznym oraz szczegółowymi informacjami na temat obliczeń. Oprócz tego moduł wyświetla wszystkie wartości pośrednie. Poza tabelami, bieżące odkształcenia i naprężenia w przekroju są przedstawiane graficznie.

Zaprojektowane zbrojenie podłużne oraz strzemiona zbrojeniowe wraz ze szkicami są odpowiednio udokumentowane. Zbrojenie to można edytować i zmieniać na przykład ilość prętów i zakotwień, a modyfikacje te zostaną zaktualizowane automatycznie.

Betonowy przekrój ze zbrojeniem może być wyświetlany w renderowaniu 3D. Opcję tę można wykorzystać do optymalnego udokumentowania danych dotyczących zbrojenia podczas tworzenia szkiców zbrojenia zawierających wykaz stali.

Obliczenia dla ograniczenia szerokości rys prowadzone są na wybranym zbrojeniu dla sił wewnętrznych w stanie granicznym użytkowalności. W skład wyników wchodzą naprężenia w stali, zbrojenie minimalne, średnice graniczne, maksymalny rozstaw prętów oraz odległości rys i maksymalne szerokości rys.

Wynikiem obliczeń nieliniowych są stany graniczne nośności dla przekroju ze zdefiniowanym zbrojeniem (określonym w sposób liniowo sprężysty) oraz efektywne ugięcia prętów uwzględniające sztywność w stanie zarysowanym.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
CONCRETE 8.xx

Moduł dodatkowy

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

Cena pierwszej licencji
810,00 USD