RF-/CONCRETE Columns | Obliczenia

Funkcja produktu

Dla obliczeń uwzględniających bezpieczeństwo przeciw uszkodzeniu podczas zginania, RF-CONCRETE Columns analizuje decydujące miejsca narażone na najbardziej niekorzystne oddziaływania siły osiowej i momentów. Dla obliczeniowej wytrzymałości na ścinanie, program dodatkowo uwzględnia miejsca o maksymalnych wartościach sił tnących. Podczas obliczeń, moduł decyduje czy standardowe obliczenia są wystarczające lub czy słup musi zastać obliczony według analizy drugiego rzędu. Momenty określane są na podstawie wcześniej wprowadzonych specyfikacji. Obliczenia podzielone są na cztery części:
  • Kroki obliczeniowe niezależne od obciążeń
  • Iteracyjne określanie obciążeń głównych przy uwzględnieniu różnego zbrojenia wymaganego
  • Określanie zbrojenia zapewnionego dla głównych sił wewnętrznych
  • Określanie bezpieczeństwa dla wszystkich obliczeniowych sił wewnętrznych z uwzględnieniem zbrojenia zapewnionego
W ten sposób moduł RF-CONCRETE Columns zapewnia odpowiednie rozwiązanie, składające się ze zoptymalizowanej koncepcji zbrojenia oraz wynikających z niej obciążeń.
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD