RF-CONCRETE Deflect | Obliczenia

Funkcja produktu

Do analizy odkształceń według metod przybliżeń określonych w normach (np. sprawdzanie odkształceń wg 7.4.3.EN 1992-1-1) RF-CONCRETE Deflect oblicza tak zwane sztywności efektywne w elementach skończonych zgodnie z danym stanem granicznym zarysowanego/niezarysowanego betonu. Następnie sztywności te są użyte do określenia odkształcenia powierzchni za pomocą wielokrotnych obliczeń MES.

RF-CONCRETE Deflect ocenia przekrój żelbetowy przy obliczeniach efektywnych sztywności elementów skończonych. Na podstawie sił wewnętrznych określonych dla stanu granicznego użytkowalności w RFEM, moduł klasyfikuje przekrój żelbetowy jako „zarysowany” lub „niezarysowany”. Jeżeli brany pod uwagę jest także udział betonu pomiędzy rysami, uwzględnia się współczynnik dystrybucji (np. z według równania 7.19, EN 1992-1-1). Stosuje się liniowo-sprężyste zachowanie betonu w strefie ściskania i rozciągania, aż osiągnięta zostanie wytrzymałość betonu na rozciąganie, co jest wystarczająco dokładne dla stanu granicznego użytkowalności. Pełzanie i skurcz są uwzględniane, gdy sztywności efektywne są określone na „poziomie przekroju”.

Wpływ skurczu i pełzania na układy statycznie niewyznaczalne nie są brane pod uwagę w tej metodzie przybliżeń (np. dla układów utwierdzonych na wszystkich krawędziach siły rozciągające od naprężeń skurczowych nie są uwzględnianie i muszą być rozważane oddzielnie). Podsumowując, RF-CONCRETE Deflect oblicza odkształcenia w dwóch etapach:

  1. Obliczenie sztywności efektywnych przekroju żelbetowego w warunkach liniowo-sprężystych
  2. Obliczenie odkształceń przy użyciu sztywności efektywnych z MES

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć konstrukcji płytowych z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
400,00 USD