RF-CONCRETE Deflect | Posouzení

Funkce programu

Výpočet deformací pomocí aproximací daných normou (například podle EN 1992-1-1, článek 7.4.3) stanoví takzvané efektivní tuhosti konečných prvků ve stavu bez trhlin a s trhlinami. Tyto efektivní tuhosti pak poslouží pro výpočet deformace plochy metodou konečných prvků.

Výpočet efektivní tuhosti konečných prvků probíhá na základě vyztuženého betonového průřezu. Za účasti vnitřních sil pro mezní stav použitelnosti určených programem RFEM se posoudí železobetonový průřez ve stavu bez trhlin a s trhlinami. Pro zohlednění působení betonu mezi trhlinami lze použít rozdělovací součinitel (například podle EN 1992-1-1, rovnice 7.19). Materiálové charakteristiky betonu v oblasti tlaku a tahu se přitom uvažují jako lineárně pružné - až k dosažení pevnosti betonu v tahu. Tím se zajistí dostatečná přesnost pro posouzení mezního stavu použitelnosti.

Výpočet efektivfní tuhosti zohledňuje dotvarování a smršťování betonu na úrovni průřezu. Vliv dotvarování a smršťování u staticky neurčitých konstrukcí se při tomto aproximačním výpočtu nezohlední (například tahové síly způsobené smršťováním u oboustranně vetknutých konstrukcí nelze určit, a proto se musí zohlednit jiným způsobem). Stručně řečeno probíhá výpočet deformací v modulu RF-CONCRETE Deflect ve dvou krocích:

  • Výpočet efektivních tuhostí železobetonového průřezu za předpokladu lineárně pružného chování betonu
  • Výpočet deformací pomocí efektivních tuhostí v programu RFEM.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD