RF-/STEEL SIA | Funkcje programu

Funkcja produktu

 • Wymiarowanie prętów i zbiorów prętów na rozciąganie, ściskanie, zginanie oraz oddziaływania złożone
 • Analiza stateczności dla wyboczenia i zwichrzenia
 • Automatyczne określanie sił krytycznych oraz momentu krytycznego dla zwichrzenia dla ogólnego oddziaływania obciążeń i warunków podporowych, dzięki użyciu specjalnego programu dla MES (analiza wartości własnych) zintegrowanego w module
 • Możliwość zastosowania odrębnej podpory bocznej dla belek
 • Automatyczna klasyfikacja przekrojów (klasy od 1 do 4)
 • Analiza deformacji (użytkowalność)
 • Optymalizacja przekrojów
 • Obszerna biblioteka przekrojów, na przykład walcowane przekroje I, C, T, kątowniki, prostokątne i okrągłe kształtowniki zamknięte, pręty okrągłe, symetryczne, asymetryczne oraz parameteryzowane przekroje I i T, a także kątowniki stalowe i dwuteowniki
 • Możliwość importu długości wyboczeniowych z dodatkowego modułu RF-STABILITA/RSBUCK
 • Szczegółowa dokumentacja wyników wraz z odniesieniami do wykorzystanych równań obliczeniowych i ich opisem w normie
 • Wiele opcji filtrowania i układania wyników wraz z możliwością segregowania ich według prętów, przekrojów, miejsc x lub przypadków, grup i kombinacji obciążeń
 • Tabela wyników dla smukłości prętów i głównych sił wewnętrznych
 • Wykaz materiału wraz z ciężarem i objętością
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL SIA 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg SIA 263 (Norma szwajcarska)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD