RF-/STEEL SIA | Základní vlastnosti

Funkce programu

 • Posouzení prutů a sad prutů na tah, tlak, ohyb, smyk, kombinované vnitřní síly a torzi
 • Stabilitní analýza pro rovinný a prostorový vzpěr
 • Automatické určení kritických sil a kritického momentu pro prostorový vzpěr u obecně působících zatížení a podporových podmínek pomocí speciálního MKP programu (analýza vlastních čísel) integrovaného v modulu
 • Možnost použití příčných podpor jednotlivých nosníků a sad prutů
 • Automatická klasifikace průřezů (třída 1-4)
 • Posouzení mezního stavu použitelnosti (průhyb)
 • Optimalizace průřezů
 • Široký výběr průřezů, například válcované I-profily, C-profily, T-profily, úhelníky, obdélníkové a kruhové duté průřezy, kulaté tyče; symetrické, asymetrické a parametrizované I- a T-profily, dvojité úhelníky
 • Možnost importu vzpěrných délek z přídavného modulu RF-STABILITY/RSBUCK
 • Podrobná výsledková dokumentace s odkazy na rovnice použité při posouzení a popsané v normě
 • Různé možnosti filtrování a uspořádání výsledků, včetně výsledků seřazených po prutech, po průřezech, po místech x nebo zatěžovacích stavech, kombinacích zatížení a kombinacích výsledků
 • Tabulky výsledků pro štíhlosti prutů a rozhodující vnitřní síly
 • Výkaz materiálu včetně údajů o hmotnosti a objemu

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL SIA 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle švýcarské normy SIA 263

Cena za první licenci
1 480,00 USD