Praca z modułem RF-/ALUMINIUM

Funkcja produktu

Dane określane w programie RFEM/RSTAB na temat materiału, obciążeń i kombinacji obciążeń należy wprowadzić według metody obliczeniowej opisanej w Eurokodzie. Biblioteka materiałów programu RFEM/RSTAB zawiera już odpowiednie materiały. Oprócz tego możliwe jest automatyczne tworzenie odpowiednich kombinacji obciążeń według Eurokodu, jak również ręczne generowanie wszystkich kombinacji w programie RFEM/RSTAB.

W dodatkowym module RF-/ALUMINIUM należy najpierw wybrać pręty i zbiory prętów, które mają zostać obliczone, po czym określa się przypadki, grupy i kombinacje obciążeń do obliczeń. Podczas kolejnych kroków można edytować wstępne ustawienia dla bocznych podpór pośrednich oraz długości efektywnych.

Jeżeli używane są pręty ciągłe, można zdefiniować osobne warunki podparcia oraz mimośrody dla każdego węzła pośredniego pojedynczych prętów. Następnie, w tle programu, specjalne narzędzie MES określa obciążenia krytyczne oraz momenty wymagane dla analizy stateczności.

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-ALUMINUM 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów z aluminium wg Eurokodu  9

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD