Práce s RF-/ALUMINUM

Funkce programu

Údaje o materiálech, zatíženích a kombinacích zatěžovacích stavů je nutné zadat v programu RFEM/RSTAB v souladu s pravidly pro navrhování podle Eurokódu. Databáze materiálů v programu RFEM/RSTAB již obsahuje vhodné materiály. RFEM/RSTAB umožňuje automaticky vytvářet příslušné kombinace zatěžovacích stavů podle Eurokódu. Všechny kombinace lze také vytvořit ručně.

V přídavném modulu RF-/ALUMINUM se nejprve vyberou pruty a sady prutů pro následné posouzení. Dále se stanoví zatěžovací stavy, kombinace zatížení a výsledků. V dalších krocích je možné upravit původní nastavení pro příčné mezilehlé podpory a vzpěrné délky.

V případě posouzení sady prutů lze definovat individuální podporové podmínky a excentricity pro každý vnitřní uzel jednotlivých prutů. Speciální nástroj pro MKP analýzu, který běží na pozadí programu, určí kritická zatížení a momenty nezbytné pro stabilitní analýzu.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-ALUMINUM 5.xx

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle Eurokódu 9

Cena za první licenci
1 480,00 USD