RF-/ALUMINUM | Wyniki

Funkcja produktu

Pierwsza tabela wyników zawiera maksymalne stopnie wykorzystania wraz z odpowiednimi obliczeniami dla każdego obliczanego przypadku, grupy i kombinacji obciążeń. Kolejne tabele pokazują wszystkie wyniki szczegółowe ułożone według specyficznych tematów w rozwijanych elementach menu.

Oprócz tego można wyświetlać wszystkie wyniki pośrednie dla każdego miejsca wzdłuż prętów. W ten sposób można łatwo prześledzić, jak zostały przeprowadzone poszczególne obliczenia.

Pełne dane modułu stanowią część protokołu wydruku programu RFEM/RSTAB. Jego zawartość oraz ilość wyników można dowolnie wybrać dla poszczególnych obliczeń.

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-ALUMINUM 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów z aluminium wg Eurokodu  9

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD