RF-GLASS | Funkcje programu

Funkcja produktu

 • Wymiarowanie szkła jednowarstwowego lub laminowanego
 • Wymiarowanie szyb zespolonych z pośrednią warstwą gazu
 • Wymiarowanie zakrzywionych tafli szkła
 • Możliwość wyboru zarówno obliczeń lokalnych, które nie uwzględniają otaczającej konstrukcji, jak i globalnych, które biorą pod uwagę wpływ konstrukcji
 • Obliczenia dopuszczalnych naprężeń przeprowadzane są według DIN 18008:2010-12 lub TRLV:2006-08
 • Przyporządkowywanie obciążeń do klas trwania obciążenia
 • Biblioteka materiałów ze wszystkimi popularnymi typami szkła, folii oraz gazów według DIN 18008:2010-12, E DIN EN 13474 oraz TRLV:2006-08
 • Możliwość uwzględnienia ścinania połączenia warstw
 • Uwzględnianie obciążeń klimatycznych
 • Liniowa analiza statyczna lub analiza nieliniowa według analizy dużych deformacji
 • Obliczanie naprężeń oraz analiza w stanie granicznym nośności i użytkowalności
 • Graficzne przedstawianie wszystkich wyników w programie RFEM
 • Ikona informująca o sukcesie obliczeń lub o przekroczeniu wartości granicznych
 • Możliwość filtrowania wyników oraz skalowania kolorystycznego w tabelach wyników
 • Bezpośredni eksport danych do MS Excel 
 • Automatyczne obliczenie rozkładu temperatury w zespolonej konstrukcji szklanej z uwzględnieniem przewodzenia, adwekcji i promieniowania
 • Możliwość uwzględnienia wpływu nasłonecznienia na wykres temperatury zbioru warstw ze szkła zespolonego
RFEM Konstrukcje szklane
RF-GLASS 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie pojedynczych, laminowanych i zespolonych tafli szklanych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD